Terug naar het overzicht

Gemeente Alkmaar start proef met sociaal pension

Vanaf 1 januari verhuizen de bewoners van De Opvang naar een sociaal pension dat wordt beheerd door de gemeente. Het gaat om mensen met een complexe hulpvraag die nu nog in het pension aan de Van den Boschstraat wonen. Dit jarenlang door particulieren beheerde pension sluit op 1 januari 2023 de deuren omdat dan de huurperiode afloopt en de Opvang BV de huur heeft opgezegd. Om te voorkomen dat zeer kwetsbare mensen op straat komen te staan, start de gemeente nu een proef met een gemeentelijk sociaal pension. Het Leger des Heils neemt de zorg en begeleiding van de bewoners op zich.

Tijdens de proefperiode van twee jaar biedt het Leger des Heils 24 uur per dag ondersteuning aan de bewoners.

Vervangende huisvesting

Bewoners van De Opvang en betrokken hulpverleners hebben de afgelopen maanden met de gemeente per bewoner gekeken naar de beste vervangende huisvesting. Voor een deel van de bewoners is die vervangende huisvesting inmiddels gevonden.

Een resterende groep bewoners van maximaal 17 mensen worden nu gehuisvest in een gemeentelijk pand aan de Pettemerstraat 39. Daarnaast heeft het college besloten een overeenkomst met het Leger des Heils te sluiten, die de huidige bewoners van De Opvang BV gaan ondersteunen.

Vakkennis Leger des Heils

Tijdens de proefperiode van twee jaar biedt het Leger des Heils 24 uur per dag ondersteuning aan de bewoners. Het Leger des Heils heeft de vakkennis op het gebied van complexe/meervoudige problematiek. De ervaringen vanuit de proefperiode worden meegenomen bij de voorbereiding voor de komst van een nieuwe sociaal pensionvoorziening per 1 januari 2025.

“We mogen als samenleving nooit mensen opgeven. Daarom is het goed dat er extra zorg en begeleiding komt door het Leger des Heils. Dit kan deze groep mensen net helpen hun leven meer stabiliteit en richting te geven”, aldus wethouder Zorg Joël Voordewind.

Locatie

De nieuwe, tijdelijke, locatie bevindt zich op de eerste verdieping van het pand aan de Pettemerstraat 39. Dit pand is eigendom van de gemeente. Met de gebruikers van de begane grond, de maatschappelijke organisaties Reakt en De Pitstop, zijn afspraken gemaakt over onder andere de inrichting en het toezicht.

Wethouder Vastgoed en Grondzaken, Robert te Beest: “Dit is een nieuwe start voor een sociaal pension voorziening in Alkmaar. Ook deze mensen laten we niet in de kou staan. We gebruiken ons vastgoed zo goed mogelijk en zetten in op intensieve samenwerking met vele partijen. Een optimale inrichting en goede samenwerking kan zorgen voor een blijvend veilige omgeving en moet het mogelijk maken dat iedereen kan werken aan zijn of haar herstel. “