Terug naar het overzicht

Zelfstandigenloket - Ruim 6.000 aanvragen binnen een week

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lopen veel zelfstandigen, zoals in de culturele sector en de horeca, noodgedwongen inkomsten mis. Het kabinet wil deze groep ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten en komt daarom met een tijdelijke regeling voor drie maanden.

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling, die voor 12 verschillende gemeenten uitgevoerd wordt door het Zelfstandigenloket van Halte Werk.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze regeling heet de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Digitaal aanvragen

Bij Halte Werk kunt u digitaal een aanvraag indienen, in plaats van alleen een melding doen. Hiermee is Halte Werk één van de eerste organisaties die deze manier van dienstverlening mogelijk heeft gemaakt. De aanvragen stromen continu binnen. Halte Werk is voorbereid op de grote toeloop van aanvragen
en kan, zodra het ministerie de regeling verder heeft uitgewerkt, spoedig overgaan tot besluitvorming en betaalbaar stellen van gelden aan ondernemers. In zeer dringende gevallen worden voorschotten gegeven die direct worden uitbetaald.

HalteWerk grootste partner

Halte Werk staat in nauw contact met andere gemeenten en organisaties die de Bbz uitvoeren en is in deze regio de grootste partner. Het is goed te zien dat de informatie die wij met uitvoerders in de regio delen, actief gebruikt wordt in hun informatievoorziening.

Aantal aanvragen groot

In minder dan een week zijn er bij Halte Werk al meer dan 6.000 aan vragen ingediend. Sinds 17 maart vonden al ruim 8.000 ondernemers Halte Werk met vragen over verschillende regelingen voor ondernemers.

Een medewerker van het zelfstandigenloket aan het woord

‘Nu alweer week twee van maatregelen rondom het coronavirus. Het is nu woensdag 25 maart, 16.00 uur. Het aantal aanvragen staat op 2.873, nog 273 meldingen in de mailbox. Er komen drie aanvragen per minuut bij! De telefoon staat roodgloeiend en moet regelmatig aan de oplader. Mailen met ondernemers gaat goed, maar een antwoord levert al snel een nieuwe vraag op. Het is mooi werk. Fijn om te helpen en zo een belangrijke rol te vervullen. Veel meldingen komen uit de omgeving van Purmerend. Dit zijn vaak ondernemers die hun bedrijf hebben in Amsterdam, maar bijvoorbeeld in Purmerend wonen. Wat komt er zoal voorbij? (Aan)vragen van taxichauffeurs, masseurs, touroperators, sexwerkers en -clubs, rijscholen, organisatoren van festivals, muzikanten, kermisuitbaters, stukadoors, mondhygiënisten, tandtechnicusen, restaurant- en café eigenaren.’ De meeste gesprekken verlopen goed, maar zonder op de inhoud in te gaan, is dit natuurlijk niet altijd meteen het geval. Het zijn voor ondernemers tenslotte spannende tijden en voor medewerkers van het Zelfstandigenloket en hun collega’s hele drukke tijden.

Halte Werk houdt ondernemers op de hoogte van de actuele situatie. Ook staan daar verwijzingen naar nuttige informatie, zoals van de Rijksoverheid, Belastingdienst en het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.