Terug naar het overzicht

In gesprek over zelfmoordpreventie

Vanaf deze week is op verschillende openbare bankjes in Alkmaar de tekst “Een goed gesprek begint met iemand écht zien” te lezen. Deze boodschap is onderdeel van de campagne ‘1K Z1E J3’ afkomstig van 113 Zelfmoordpreventie. Op het tekstbordje staat een QR-code die leidt naar een campagnepagina waar je gratis een korte onlinetraining kunt doen om te leren hoe het gesprek over zelfdoding te voeren. 

Man en vrouw op bankje met tekstbordje ''een goed gesprek begint met iemand écht  zien''
Op een bankje bij het IJkgebouw ging wethouder Joël Voordewind in gesprek met Marieke During, regiocoördinator bij De Hoofdzaak, over suïcidepreventie. (foto: Vincent de Vries).

Op praten over zelfdoding rust nog steeds een taboe, niet alleen bij degene die mentaal in de knoop zit maar ook in zijn of haar omgeving.

“Juist die omgeving kan vaak het verschil maken”, aldus wethouder Wmo Joël Voordewind. Vandaag ging hij op een van de bankjes bij het IJkgebouw in gesprek met een regiocoördinator van De Hoofdzaak over zelfmoordpreventie.

“Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om snel en goed de signalen op te pakken van mensen met zelfdodingsgedachten. Het is niet altijd te voorkomen want maar 30% van hen die een poging doet, vraagt zelf om hulp. Door goed naar iemand te luisteren en te vragen hoe het daadwerkelijk met iemand gaat, raak je in gesprek. Dan wordt het makkelijker om iemand te vragen of hij/zij weleens denkt aan zelfdoding. Het onderwerp bespreekbaar maken kan het begin zijn van een oplossing.

Als omgeving sta je er echt niet alleen voor bleek ook weer uit het gesprek dat ik vandaag had met De Hoofdzaak. In Alkmaar kunnen zowel mensen die mentaal in de knoop zitten als hun omgeving voor ondersteuning terecht bij De Hoofdzaak. Vanuit 113 Zelfmoordpreventie is ondersteuning beschikbaar in de vorm van apps en trainingen”.

In 2021 overleden 1.859 mensen in Nederland door zelfdoding, dat zijn er gemiddeld 5 mensen per dag. Elke suïcide raakt gemiddeld 135 mensen. Dit betekent dat er in 2021 meer dan 250.000 mensen geraakt werden door het verdriet van een zelfdoding.

Meer informatie

Op ikzieje.nl vind je meer informatie over de campagne en ondersteuning. Voor het werk van De Hoofdzaak in Alkmaar, kijk op Stichting Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak (rcodehoofdzaak.org)

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113