Terug naar het overzicht

Kunstwerk rondt woningbouw in wijk De Pauw af

Met onthulling van het kunstwerk ‘De lucht lezen’ eind september is woningbouw in nieuwbouwwijk De Pauw in het dorp De Rijp voltooid. Het kunstwerk bij de entree van de wijk werd onthuld door wethouder Nicole Mulder, kunstenaar Kathrin Schleger en Nicoliene Schaap, bewoner van De Pauw en lid van de kunstcommissie.

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Graft – De Rijp nam op 13 december 2012 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor De Pauw. Op 30 januari 2014 besloot de raad om de eerste fase te realiseren. De feestelijke overhandiging van de eerste sleutel in eerste fase aan de koper was op 29 september 2016. Weer zes jaar later is de wijk voltooid. Alleen de infrastructuur moet nog voltooid worden.

Persoon met lang haar en regenjas haalt doek van een spiegel dat hoort bij het kunstwerk van een pauw. Wethouder Mulder staat in witte jas op de achtergrond erbij
Onthulling door met v.l.n.r. kunstenaar Kathrin Schlegel, Nicoliene Schaap, lid kunstcommissie en bewoner van De Pauw en wethouder Nicole Mulder.

Wethouder Nicole Mulder (cultuur) is enthousiast over plan De Pauw en over het kunstwerk:

Nu tien jaar na het eerste besluit constateer ik dat plan De Pauw is geslaagd, aantrekkelijk opgezet met veel water, een groene omloop voor recreatie, en vooral de fraaie en gevarieerde woningbouw, geïnspireerd op het oude dorp met de houten huizen. Het toepasselijke en fraaie kunstwerk kan worden gezien als de kroon op het werk.

Kunst in de wijk

Omdat beeldende kunst bijdraagt aan een aantrekkelijke openbare ruimte en plekken in de wijk op een bijzondere manier markeert, past de gemeente Alkmaar een regeling toe om kunstwerken in nieuwbouwprojecten te plaatsen, zo ook bij plan De Pauw. Voor de keuze van een kunstwerk vraagt de gemeente advies van een commissie van professionele beeldend kunstenaars én van bewoners uit de wijk. De commissie bestond uit professionele kunstenaars: Anna van Breest Smallenburg, Frits Nolte en Arjanne van der Spek en als bewoners uit de wijk: Esmee van Essen, Nicoliene Schaap en Pauline van der Meer.

Door de commissie zijn eind 2019 zo’n twintig kunstenaars benaderd, waarvan er uiteindelijk drie zijn uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. De keuze van de commissie viel uiteindelijk unaniem op Kathrin Schlegel met haar kunstwerk ”De lucht lezen”.

Geschiedenis in beeld

Het uitgangspunt voor de kunstopdracht was de geschiedenis van het dorp De Rijp en meer in het bijzonder van het gebied De Pauw uit te beelden. Tot 1916 stond daar aan het Buizendijkje stoomhoutzagerij ‘De Pauw’ en daarvoor vanaf de 17e eeuw op dezelfde plek een houtzaagmolen met die naam. Met haar ontwerp grijpt Kathrin Schlegel terug op de geschiedenis van het gebied.

De lucht lezen

Zij ging op onderzoek in de polders (droogmakerijen) in de regio en werd geïnspireerd door de molenaar van de Schermermolens, die vertelde over het molenaarsvak, over inpoldering en drooglegging en over hoe de molenaar werkte en ‘de lucht las’, om zo het weer en de wind in de gaten te houden. Ook boden het materiaal en vorm van de vijzel van de molen inspiratie voor haar ontwerp. Daarnaast maken twee spiegels deel uit van het kunstwerk. De tweede spiegel wordt op de historische locatie van de zaagmolen geplaatst, verderop op de dijk, daar waar de molenaar van De Pauw ooit ‘de lucht las’.