Terug naar het overzicht

Mevrouw Schouten nieuwe burgemeester van gemeente Alkmaar

Anja Schouten (1968) is aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Alkmaar. Dat heeft de gemeente Alkmaar donderdag 15 april 2021 bekend gemaakt. Mevrouw Schouten is thans Politiechef Eenheid Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid Politie Nederland. Verder is zij lid van de commissie Werken in de Zorg. Mevrouw Schouten is geboren en getogen Alkmaarse,  52 jaar, heeft drie kinderen en woont in Heerhugowaard. Mevrouw Schouten is geen lid van een politieke partij.

Mevrouw Schouten volgt de heer Bruinooge op die per 1 oktober 2020 eervol ontslag werd verleend.

Op 27 oktober 2020 bepaalde de gemeenteraad aan welke eisen een nieuwe burgemeester moet voldoen. Op die dag werd ook de vertrouwenscommissie benoemd die op zoek moest gaan naar een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie bestond uit de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties.

In totaal solliciteerden vijfentwintig kandidaten naar de functie. Na een eerste selectie door de commissaris van de Koning heeft de vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten een gesprek gevoerd. Uiteindelijk heeft de vertrouwenscommissie een voorstel aan de raad voorbereid. De gemeenteraad van Alkmaar heeft  vervolgens mevrouw Schouten (52 jaar) aanbevolen bij de minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties als opvolger van de heer Bruinooge.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Wanneer de benoeming een feit is, is nu nog niet bekend. De verwachting is dat mevrouw Schouten in de maand juni geïnstalleerd kan worden als de nieuwe burgemeester van Alkmaar.

burgemeester Anja Schouten

Anja Schouten