Terug naar het overzicht

Muziekverbod op Clarissenbolwerk en wateren

Het is voorlopig niet toegestaan om tussen 20.00 en 08.00 uur muziek op draagbare boxen/speakers af te spelen op het water en op het Clarissenbolwerk. Dat heeft het college van burgmeester en wethouders bepaald in een zogeheten gebiedsaanwijzing. Deze nieuwe maatregel geldt tot vrijdag 4 juni.

Door een toenemende klachtenstroom is het voortaan verboden om muziek te draaien of muziek te maken. Dat geldt voor het park van het Clarissenbolwerk en voor alle wateren in de binnenstad inclusief de singels en het Noordhollandsch Kanaal.

APV

Het was al in de APV (Algemeen Plaatselijk Verordening) opgenomen om dat je geen mensen mag hinderen met muziekherrie. Dat is een rekbaar begrip, zo begrijpt ook het college van burgemeester & wethouders. Daarom is er nu dit gebied aangewezen waar muziek helemaal verboden is. Het verbod is geldig tot vrijdag 4 juni. Daarna wordt bekeken of het heeft gewerkt en of het zinvol is om de maatregel te verlengen. Het college houdt ook de mogelijkheid open om nog andere gebieden aan te wijzen als stiltezone. In de periode tot begin juni vallen het Hemelvaart- en het Pinksterweekeinde.

Het college verzekert iedereen dat het er niet op uit is om de inwoners te pesten.

“Het is niet de bedoeling om de welwillende recreant in stadsparken en op het water het plezier te ontnemen. Er wordt ruimte geboden om binnen gestelde ’huisregels’ te genieten.”

College van burgemeester & wethouders

Surveillance

De maatregel is een aanvulling op het beleid dat is ingesteld na klachten van omwonenden van het Bolwerk over ernstige overlast door lawaai en vervuiling. Er staan nu informatieborden met huisregels, er staat een camera, en er is extra surveillance door toezichthouders. Ook op het water wordt gesurveilleerd met 2 jetski’s.