Terug naar het overzicht

Noodafsluiting deel fietspad Herman Gorterpad

Het fietspad aan het Herman Gorterpad, tussen de Multatulilaan en de Wielingenweg, is per direct afgesloten. Er zijn scheuren ontdekt in het geluidsscherm boven het Herman Gorterpad ter hoogte van de fietstunnel. Dit maakt de route richting naar de tunnel mogelijk onveilig. Daarom is besloten om het fietspad en de fietstunnel per direct af te sluiten totdat er meer bekend is over de oorzaak.  

De situatie  
Uit reguliere inspectie is gebleken dat er scheuren zitten in het geluidsscherm. Een constructeur heeft de situatie beoordeeld. De uitkomst is dat de scheuren aangeven dat de constructie aan het bezwijken is. De nadere oorzaak wordt onderzocht. Voor de veiligheid van de weggebruikers is daarom besloten om het pad en de tunnel direct af te sluiten. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer het fietspad weer gebruikt kan worden. Hierover zal zo snel mogelijk meer informatie volgen.  

Bereikbaarheid  
De fietstunnel is een belangrijk oversteekpunt. Verschillende wijken zijn door de afsluiting minder goed bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de Daalmeertunnel aan het Daalmeerpad, de brug tussen de Drechterwaard en Simon Carmiggeltstraat en de Vennewaard tunnel aan de Grevelingen. De komende dagen zal Stadswerk072 de omrijroutes aangeven met borden.  

Stadswerk072 betreurt de situatie maar stelt de veiligheid van de weggebruikers in deze situatie voorop. We werken aan een oplossing die ervoor zorgt dat bewoners zo snel mogelijk weer veilig gebruik kunnen maken van het fietspad.