Terug naar het overzicht

Onkruid op verharding wijk voor wijk aangepakt

Tussen juni en september is de jaarlijkse piek in de overlast van onkruid op verharding. Dit jaar zijn de weersomstandigheden voor de groei hiervan ook nog eens zeer gunstig. En dat merken ze bij Stadswerk072, het aantal meldingen neemt snel toe. Om het onkruid zo goed mogelijk te bestrijden wordt de gemeente wijk voor wijk aangepakt.

Wijk voor wijk

Tijdens de zomermaanden, als de overlast van het onkruid het grootst is, bestrijdt Stadswerk072 het onkruid wijk voor wijk. Meldingen worden meegenomen binnen deze aanpak waarmee het onkruid efficiënt bestreden wordt. De hele gemeente komt aan de beurt, maar het kan wat langer duren dan inwoners zouden willen.

Samen het onkruid bestrijden

Stadswerk072 bestrijdt het onkruid tot 20 centimeter van de gevel van woningen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat, tijdens de onkruidbestrijding, onbedoeld schade wordt toegebracht aan eigendommen van particulieren. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd als inwoners die 20 centimeter vanaf hun woning voor hun rekening willen nemen. Ook tussen of direct naast voertuigen blijven de medewerkers op afstand om schade te voorkomen.

Maximale inzet en natuurlijke bestrijding

Tijdens de zomermaanden wordt maximaal ingezet op de onkruidbestrijding, zowel qua personeel als qua materieel. De reguliere onkruidbestrijding vindt jaarrond plaats. Door te branden, borstelen of het kortmaaien van gewas. Daarmee kiest Stadswerk072 heel bewust voor een natuurvriendelijke aanpak.

Jaarlijkse piek

Er is op dit moment veel onkruid op straat en tussen de tegels. Tussen juni en september is de periode waarin de meeste onkruiden groeien en voor eventuele overlast zorgen. Dit jaar zijn de weersomstandigheden ook nog eens gunstig voor het onkruid. Dankzij de grote hoeveelheden neerslag en gemiddelde temperaturen groeit het extra hard.