Terug naar het overzicht

Premie voor bijstandsgerechtigden om uitstroom te bevorderen

Inwoners van de gemeente Alkmaar die een bijstandsuitkering hebben kunnen een uitstroompremie of een premie vrijwilligerswerk krijgen. De uitstroompremie van € 2.934,- biedt extra ondersteuning als een bijstandsgerechtigde gaat werken en kan daardoor eerder de bijstand uitstromen. De premie vrijwilligerswerk van € 1.900,- stimuleert mensen om via vrijwilligerswerk bij te dragen aan de samenleving. Zaffier zorgt voor de uitvoering van de twee premies.

Iedereen doet mee

Het kan voorkomen dat mensen erop achteruitgaan als zij gaan werken. Bijvoorbeeld omdat de inkomensondersteunende maatregelen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Dan is het financieel gezien niet interessant om te gaan werken. De invoering van de uitstroompremie en premie vrijwilligerswerk zorgt dat het loont om aan het werk te gaan. De gemeente Alkmaar heeft ervoor gekozen om de maximale bedragen in te zetten, die volgens de wet aan premie uitgekeerd mag worden.

Jakob Wedemeijer, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het bestuur van Zaffier: “Werken moet lonen. Het inzetten van de uitstroompremie helpt daarbij. Het maakt het onze inwoners met een bijstandsuitkering makkelijker om te gaan werken. En het neemt de zorg weg dat mensen er financieel op achteruitgaan, door bijvoorbeeld het wegvallen van toeslagen. Ook mensen met een bijstandsuitkering die niet kunnen werken en met vrijwilligerswerk iets terugdoen voor de samenleving, kunnen we nu beter belonen. Met de premie vrijwilligerswerk wordt ook hun participatie gestimuleerd. Op deze manier doet iedereen mee.”

Uitstroompremie

Met de uitstroompremie kunnen bijstandsgerechtigden de extra kosten die werken met zich meebrengt beter compenseren. Ook kan men zo een buffer opbouwen. Het uitkeren van het maximaal mogelijke bedrag van € 2.934,- per jaar (bedrag per 1-1-23) zorgt voor een extra stimulans om aan het werk te gaan. Om de uitstroompremie goed uit te voeren, zijn er voorwaarden. Een inwoner moet bijvoorbeeld minimaal één jaar onafgebroken een uitkering hebben en volledig uit de bijstand stromen voor minimaal zes maanden.

Premie vrijwilligerswerk

Veel vrijwilligersorganisaties verstrekken geen vergoeding of een lage vergoeding. Daar waar dat niet gebeurt, kunnen gemeenten een premie vrijwilligerswerk geven. De maximale premie van € 1.900,- (bedrag per 1-1-23) kan één keer per jaar worden toegekend aan inwoners die langer dan een jaar een bijstandsuitkering hebben. En niet in staat zijn te werken. Ook moeten zij een minimaal aantal uur vrijwilligerswerk doen.

Meer informatie

Klanten met een bijstandsuitkering kunnen voor meer informatie terecht bij hun consulent van Zaffier. Het telefoonnummer is bij hen bekend. Algemene informatie staat op www.zaffier.nl. Bellen kan naar 088 40 46 000 (ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur).