Terug naar het overzicht

Seniorenagenda vastgesteld: Niet over senioren maar met senioren

“Niet over senioren maar met senioren’’ dat is het uitgangspunt van de Seniorenagenda van de gemeente Alkmaar. Op donderdag 11 januari 2024 heeft de gemeenteraad de Seniorenagenda 2023-2026 aangenomen.

Meer aandacht voor preventie en gezondheid in de Seniorenagenda

In de Seniorenagenda staan verschillende onderwerpen die belangrijk zijn om prettig oud te kunnen worden en vitaal te blijven. De agenda geeft een overzicht van welke activiteiten er al zijn en inzicht in wat er nog nodig is.

De komende tijd richt de aandacht zich op de volgende onderwerpen:

  • informatie dichterbij en toegankelijker aanbieden
  • meer aandacht voor preventie en gezondheid
  • wonen, hoe zorgen we voor voldoende geschikte woningen voor senioren bijvoorbeeld met het seniorenlabel
  • het vergroten van bestaanszekerheid en bieden van financiële hulp
  • versterken vrijwilligerswerk en betaald werk door senioren
  • versterken regionale samenwerking

De gemeente werkt hiervoor nauw samen met partners als de WMO-raad en Ouderenbonden. Ook komt er een seniorenpanel.

Uit de inventarisatie blijkt dat er al veel aanbod is. Dit aanbod gaan we nog beter onder de aandacht te brengen bij inwoners van de gemeente Alkmaar.

Wethouder Coördinatie Seniorenbeleid Arie Epskamp ‘’We willen senioren helpen om zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te behouden en vitaal te blijven. Ook willen wij samen zorgen dat inwoners op een fijne manier ouder kunnen worden in onze prachtige gemeente en desgewenst een zinvolle en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan en in hun omgeving. Belangrijk is dat zij plezier blijven houden in het leven. Met onze seniorenagenda dragen we daar in volle overtuiging een steentje aan bij’’