Terug naar het overzicht

Start onderzoek leefbaarheid en veiligheid in Alkmaar

Hoe veilig is uw buurt? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Het is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van de politie en gemeentelijke handhavers. Een groep van 6000 inwoners uit de gemeente Alkmaar kreeg per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek start omstreeks 16 maart.

Vragenlijst

Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Gaat uw buurt vooruit of achteruit? Maakt u zich zorgen over sterke tegenstellingen in de samenleving? Dit zijn enkele vragen van het veiligheidsonderzoek,  De deelnemers kiezen zelf of ze de vragen online of schriftelijk invullen.

Resultaten

De resultaten verwacht de gemeente rond de zomervakantie. De gemeente Alkmaar neemt de wensen en ervaringen van inwoners mee in de plannen van de stad en de dorpen voor de komende jaren. Op basis van het onderzoek formuleert de gemeente op wijkniveau speerpunten en acties om de veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren. Om de ontwikkeling van de veiligheid en veiligheidsbeleving op de voet te volgen, voert gemeente Alkmaar dit onderzoek jaarlijks uit. I&O Research voert dit onderzoek in opdracht van gemeente Alkmaar uit.

Burgemeester Anja Schouten benadrukt het belang van het onderzoek:

Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Des te meer mensen de vragenlijst invullen, des te beter ons beeld.