Terug naar het overzicht

Structureel tekort aan pleeggezinnen

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen pleegouders zoeken. De Week van de Pleegzorg, van 2 – 10 november, vraagt aandacht voor het belang van meer pleegouders. Als er meer pleegouders zijn, dan kan de juiste match voor een fijne plek eerder gevonden worden. Want ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin.

Regio

Op dit moment zijn er in Alkmaar ruim 100 pleeggezinnen. Daarnaast zijn er in onze regio ook 15 kinderen die wachten tot ze groen licht krijgen en terecht kunnen op een passende plek in een pleeggezin. Er is behoefte aan alle vormen van pleegzorg en vooral aan fulltime pleegzorg, waarbij kinderen voor kortere of langere tijd bij pleeggezinnen wonen.

Voor kinderen die door omstandigheden even niet thuis kunnen wonen is een toekomstperspectief hard nodig, maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Elk kind verdient dezelfde kansen in het leven. Zij verdienen het om op te kunnen groeien in een veilige en stabiele omgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen. Als kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kan een pleeggezin ze een thuis bieden. Daarom hoop ik echt dat naast alle zeer betrokken pleeggezinnen, nog meer gezinnen overwegen hun huis en hart open te stellen voor het kind van een ander.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas

Bezorgd

Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders. Door het grote tekort aan pleegouders, is het moeilijker om een passend gezin met de goede klik te vinden. Een kind woont dan in een tijdelijk gezin of op een groep. Ook als er wel een pleeggezin is, moet een kind soms weer verhuizen als er geen goede match blijkt te zijn. Ook deze kinderen verdienen een stabiele basis om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom zijn meer pleeggezinnen nodig. Met de titel #groenlicht vraagt Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van meer pleegouders.

Online informatiebijeenkomst

Het aantal beschikbare pleegouders is al jaren te weinig. Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en de juiste match met pleegouders te maken zijn er in Nederland minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Wilt u meer informatie?

Vraag een informatiepakket aan via www.openjewereld.nu of woon de online informatie bijeenkomst over pleegzorg bij op 16 november om 19.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via openjewereldnh@gmail.com of https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/

Week van de Pleegzorg #groenlicht voor pleegzorg