Terug naar het overzicht

Succesvolle bijeenkomst over Cultuurvisie 2040 in Alkmaar

Op vrijdag 14 juni vond er een belangrijke bijeenkomst plaats in theater De Vest. De gemeente Alkmaar heeft daar samen met meer dan 90 inwoners gesproken over de toekomst van cultuur in Alkmaar.

Participatiebijeenkomst op 14 juni in theater De Vest. Foto: Keith Montgomery

Het doel van de twee uur durende bijeenkomst was inzicht krijgen in de opbrengst van het meedenken en -praten van de inwoners, over de cultuurkoers. Alle aanwezigen hadden zich ingezet voor het slagen van deze participatie. Dit evenement was een onderdeel van het traject voor de nieuwe Cultuurvisie 2040.

Wat is de Cultuurvisie 2040?

Alkmaar groeit de komende jaren uit tot een gemeente met zo’n 130.000 inwoners. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor een fijne leefomgeving. Daarom werkt de gemeente aan de Cultuurvisie 2040. Dit plan gaat over hoe kunst en cultuur er in de toekomst uitzien in de stad en de dorpen van Alkmaar.

De Bijeenkomst

Wethouder Anjo van de Ven opende de bijeenkomst en benadrukte hoe belangrijk een sterke cultuurvisie is voor een groeiende stad. “We willen iedereen iets passends en interessants bieden binnen het toekomstige cultuuraanbod,” zei ze. De deelnemers aan de bijeenkomst hadden zich allemaal ingezet voor het succes van deze avond.

Wethouder Cultuur, Anjo van de Ven, tijdens de participatiebijeenkomst in theater De Vest. Foto: Keith Montgomery.

Verschillende Bijdragen

Lizenka Hulsebosch vertelde over haar gesprekken met jongeren over cultuur. Het Cultuur Kartel deelde de uitkomsten van hun gesprekken met jongeren en jong volwassenen. Ro Smit en Carine Middeldorp lieten een documentaire zien met verhalen van inwoners over cultuur in Alkmaar. Hiphopdanser Jan Paul (Paulie) liet zien wat zijn droom is voor cultureel Alkmaar in 2040 met een indrukwekkend optreden.

Resultaten en Vervolg

Wendy Veerman en Geert Boogaard van Blue Yard bespraken de resultaten van de bijeenkomst. Hieruit bleek dat inwoners tevreden zijn met de huidige cultuur in Alkmaar, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Er is behoefte aan meer ruimte voor ateliers, podia en exposities, en men wil dat cultuur meer verspreid wordt over de wijken en dorpen.

Wethouder Anjo van de Ven sloot de middag af met een uitleg over de vervolgstappen. De Cultuurvisie 2040 wordt deze zomer afgerond, en in het najaar neemt de gemeenteraad een beslissing over de plannen. De middag eindigde met muziek van het Alkmaarse Twan Ransijn Trio.

Meer Informatie

Benieuwd naar de plannen? De resultaten en stukken worden later deze week op de website van de gemeente Alkmaar geplaatst: www.alkmaar.nl/cultuurvisie2040/.

Participatiebijeenkomst op 14 juni in theater De Vest. Foto: Keith Montgomery