Terug naar het overzicht

Veiligheidsmonitor: Hoe veilig is uw buurt?

Gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig en prettig voelen in hun buurt. Hiervoor kijkt de gemeente niet alleen naar de politiecijfers. Om inzicht te krijgen in het veiligheidsgevoel van inwoners, doet de gemeente jaarlijks onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten. Het is belangrijk om informatie te ontvangen uit alle delen van de gemeente Alkmaar. Daarom is er vooraf een selectie gemaakt van inwoners, verspreid over de hele gemeente. De geselecteerden ontvangen eind februari per post een uitnodiging en een vragenlijst. Reageren kan zowel schriftelijk als digitaal.

Deelname belangrijk

Er wordt een beroep gedaan op alle geselecteerden om even tijd vrij te maken voor deelname aan het onderzoek. Immers: hoe meer reacties, hoe completer het beeld over het gevoel van veiligheid onder inwoners. Dat stelt de gemeente in staat het beleid beter af te stemmen op wensen, ervaringen en signalen uit de samenleving.

Hoe wordt het onderzoek gehouden?

Geselecteerde inwoners krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Zij kunnen zelf kiezen of zij online of schriftelijk deelnemen. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Hoe veilig is uw buurt?’ ‘Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf?’ ‘Heeft u hiervan aangifte gedaan?’ ‘Gaat uw buurt vooruit of achteruit?’. I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de Gemeente Alkmaar.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten volgen in het najaar van 2021. Gemeente Alkmaar wil de wensen en ervaringen van inwoners meenemen in de plannen voor de komende jaren. Niet alleen in de stad zelf, maar ook in de wijken en dorpen. Op basis van het onderzoek stelt de gemeente per wijk speerpunten en acties op om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren.