Terug naar het overzicht

Voorlopige uitslag referendum vuurwerkverbod

In Alkmaar hebben mensen donderdag gestemd voor het Europees Parlement en over een vuurwerkverbod via een referendum. Voorlopig is er door 65,3% van de stemmers gestemd voor en door 34,7% tegen een algeheel vuurwerkverbod binnen de gemeente Alkmaar.

Het Referendum

Op het stembiljet stond de vraag: “Besloten wordt tot het instellen van een algemeen vuurwerkverbod in de gemeente Alkmaar.” Mensen konden “VOOR” of “TEGEN” deze stelling stemmen.

De opkomst

De opkomst is, tot zover bekend, uitgekomen op 47,4% procent.

Een advies

Het referendum is raadgevend. Dit betekent dat de uitslag een advies is voor de gemeenteraad en niet bindend. De gemeenteraad beslist op 15 juli 2024 wat er met de uitslag gebeurt.

Uitslag Europese Verkiezingen

De uitslag van de Europese Verkiezingen wordt op zondag 9 juni bekendgemaakt. In de meeste Europese landen wordt pas op die dag gestemd, daarom is het niet mogelijk de uitslag eerder bekend te maken.