Terug naar het overzicht

Voormalig belastingkantoor Robonsbosweg in beeld voor asielzoekers, spoedzoekers en statushouders

Het college van burgemeester en wethouders is positief over het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar opnieuw in te zetten. Op deze locatie, die uit drie aan elkaar geschakelde kantoorpanden bestaat, komt dan in een van de gebouwen een Centrale Ontvangstlocatie (COL).

Wel geldt daarbij de voorwaarde dat met financiering van het Rijk de twee andere gebouwen worden ingezet voor Alkmaarse statushouders en Alkmaarse doelgroepen (oa spoedzoekers). Dit voorstel legt het college op 20 februari 2023 aan de gemeenteraad voor. Op 6 februari is er een inloopavond voor de bewoners uit de directe omgeving. De omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd per brief.

Joel Voordewind, wethouder asiel: “De huidige opvangcrisis blijft voortduren. Het terugkerende tekort aan opvangplekken leidt tot schrijnende en inhumane toestanden. Dat moeten we niet willen. Gemeente Alkmaar heeft altijd haar steentje bijgedragen aan goede opvang. Ook in deze tijd zien we dat weer, bijvoorbeeld bij het huisvesten van statushouders en Oekraïners. We kiezen voor een gastvrije en open houding bij de Robonsbosweg.”

Voormalig belastingkantoor

Het voormalig belastingkantoor was van mei 2016 tot oktober 2018  in gebruik als een asielzoekerscentrum. Na teruglopende migratiestromen was de locatie niet meer nodig en werd deze gesloten. Het gebouw, dat eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, staat sindsdien leeg. De gemeenteraad heeft onlangs (september 2022) een motie aangenomen waarin zij een positief signaal afgeeft voor het opnieuw in gebruik nemen van de Robonsbosweg. “De goede ervaringen van toen nemen we zeker mee, en we vinden het belangrijk om met de directe omgeving in gesprek te gaan. Daar zijn we al mee gestart en gaan we mee door”, aldus wethouder Voordewind.

De samenwerking tussen de gemeente, het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Provincie NH en het Rijksvastgoedbedrijf (van wie dit pand is) is essentieel om deze locatie in gebruik te nemen, waarmee we een substantiële bijdrage leveren aan de migratieketen.

“Door het gehele pandencomplex aan de Robonsbosweg in te zetten bereiken we een krachtige mix die langdurig een belangrijke bijdrage levert aan de asielketen in Nederland en in de opvang van  statushouders. De samenwerking is daarbij essentieel. De opgave moet hierbij centraal worden gesteld en daarbij moet over de grenzen heen worden gekeken. Gelet op de ondersteunende brieven van Staatssecretaris Van der Burg en de bestuursvoorzitter van het COA de heer Schoenmaker hebben we daar vertrouwen in”, Robert te Beest, wethouder Vastgoed en Grondzaken.

Verzoek voor een Centrale Ontvangstlocatie

Begin januari hebben zowel COA als de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een verzoek gedaan om de Robonsbosweg in te zetten als een centrale ontvangstlocatie. De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat het ontbreken van extra centrale ontvangstlocaties op dit moment één van de belangrijkste knelpunten in de doorstroom binnen de migratieketen vormt.

Op een centrale ontvangstlocatie beoordeelt de immigratie- en naturalisatiedienst alle verzoeken van mensen die asiel aanvragen. Deze procedure duurt circa een week. In de COL verblijven gelijktijdig circa 250 asielzoekers.

Mogelijkheden voor een nieuwe tussenvoorziening

Daarnaast ziet het college dus mogelijkheden voor een voortzetting van de succesvolle tussenvoorziening Picassolaan. Het gebruik van de Picassolaan als bestaande tussenvoorziening eindigt eind 2023.

“Onze ervaring op de Picassolaan is positief. Deze succesvolle tussenvoorziening kunnen we onder regie van onze gemeente dan voortzetten voor doelgroepen, zoals bijvoorbeeld net gescheiden mensen of studenten. Met de inrichting van een nieuwe tussenvoorziening in gebouw B en C voor statushouders en Alkmaarse doelgroepen bieden we ruimte voor Alkmaarders in nood”, aldus Gijsbert van Iterson Scholten, wethouder Wonen en Huisvesting Statushouders.

Op www.alkmaar.nl/rbb/ kunt u meer informatie vinden over het project. Vragen kunnen ook gesteld worden via: rbb@alkmaar.nl