Terug naar het overzicht

Welke plek ziet u graag vergroenen?

De gemeente Alkmaar zoekt samen met Stadswerk072 naar pleintjes, straten of andere plekken die meer groen kunnen gebruiken. Uw hulp hebben wij hierbij nodig. Weet u zo’n plek? Mail de locatie, foto en eventueel uw idee vóór 31 oktober naar groen@alkmaar.nl. We gaan aan de slag met één of meerdere inzendingen. Met deze actie willen we u betrekken bij het vergroenen van de stad en u laten beseffen hoe belangrijk groen voor ons is.Groen is belangrijk
Groen is belangrijk voor de gemeente Alkmaar, want het maakt de stad en dorpen mooier én het is goed voor onze gezondheid. In parken en groenzones kunnen jong en oud wandelen, sporten en ontspannen. Bomen geven ons zuurstof en bieden schaduw op hete zomerdagen. Ook krijgen planten en dieren, zoals vogels, vlinders en bijen, de ruimte om te leven. In tegenstelling tot stenen, neemt een groene plek ook water op. Dat kan wateroverlast voorkomen.

Gemeente Alkmaar wordt steeds groener
Als gemeente Alkmaar zijn we al bezig om op meerdere plekken stenen te vervangen door groen, zoals aan de Dukaatstraat in Koedijk. In de wijk De Hoef zijn regentuinen aangelegd. Daar kan regenwater wegzakken en wordt wateroverlast tegengegaan. Bij het maaien van bermen en oevers houden we ook rekening met de natuur. Dat leidt tot veel bloemen, vlinders, wilde bijen en libellen. In bosjes maken we van gesnoeide takken schuilplekken voor vogels, egels en andere dieren.