Coalitieakkoord 2023 – 2026

Vertrouwen in Alkmaar
Verschil mag er zijn

College van B&W
College van B&W

Alkmaar is ons dierbaar. Aan de ene kant is de historie tastbaar aanwezig, aan de andere kant is er een duidelijk verlangen naar morgen. Alkmaar is het kostbare bezit van de mensen die er wonen, werken en leven. Dit is niet zomaar een kreet. Het is hét uitgangspunt van de Alkmaarse Stad en Landcoalitie. Mét de Alkmaarders, in plaats van óver de Alkmaarders.

In een tijd waarin de verhouding tussen inwoners en bestuur enorm onder druk staat, is een verandering in de stijl van besturen hard nodig. Niet een bestuur dat het beter weet dan de inwoners, maar een bestuur dat samen met de inwoners optrekt. Waarbij ‘inwoners’ natuurlijk ook verwijst naar ondernemers, verenigingen, buurten en wijken.

Deze andere stijl van besturen loopt als een rode draad door het coalitieakkoord. Het bestuur is dienstbaar aan de gemeente en baseert zich steeds op de zorgen en de ideeën van onze inwoners. De meningen in buurten, wijken en dorpen worden opgehaald en gewogen. De inzet van vrijwilligers, buurtcomités en verenigingen is belangrijk en hun deskundigheid telt. Net als die van de uitvoerende professionals. De gemeente denkt mee, bewaakt het algemeen belang, is toegankelijk en toont een vriendelijk gezicht. De mens staat daarin centraal, niet het systeem. De gemeente spant zich in om steeds de verschillende geluiden, problemen en oplossingen te horen. De bevolking wordt geconsulteerd via een Alkmaars referendum en digitale peilingen. Vanzelfsprekend leidt deze inbreng daadwerkelijk tot aanpassingen van de plannen. Bestuur en inwoners trekken samen op en spreken duidelijke taal. Ieder mens, iedere wijk en ieder dorp heeft daarin gelijke waarde.

Op deze manier wil het Alkmaarse bestuur vertrouwen geven aan de samenleving en meer zeggenschap bij de inwoners leggen, om stap voor stap het vertrouwen terug te winnen. We beseffen dat dit woorden zijn die door ons in de praktijk moeten worden waargemaakt. We willen iedere dag opnieuw laten zien dat we daadwerkelijk met elkaar bouwen aan de toekomst van Alkmaar. Waarin verschillen ons krachtig maken in plaats van verdelen. Waarin stad en land elkaar aanvullen en de menselijke maat de norm is. Inwoners en ondernemers initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen. De democratie van onderop wordt opgebouwd, omdat dit echte democratie is. Ons uitgangspunt is daarbij telkens weer dat Alkmaar van, voor en met iedereen is. En slaan we een keer de plank mis? Spreek ons daar dan alsjeblieft op aan. Want Alkmaar maken we samen