Coalitieakkoord 2022-2026

Het nieuwe college zal tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 juli 2022 worden geïnstalleerd. Daarna wordt deze pagina en de pagina College van burgemeester en wethouders – Gemeente Alkmaar geactualiseerd.

Coalitieakkoord 2018-2022

De ambities van de coalitie, GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA, staan in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’.

Enkele van de belangrijke punten uit het coalitieakkoord zijn:

  • stimuleren van de lokale economie;
  • ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben;
  • intensivering van de woningbouwopgaven;
  • omslag naar een groene en duurzame samenleving;
  • veilige gemeente;
  • toekomstgerichte onderwijshuisvesting.

“Wij zorgen er samen met de Alkmaarders voor dat onze inwoners er veilig en betaalbaar kunnen wonen, dat de gemeente toeristisch aantrekkelijk blijft en dat ondernemers zich er graag willen vestigen. Bij al deze ambities houden we ook de gemeentelijke lasten laag, zodat we ook de komende vier jaar weer tot de gemeenten behoren met de laagste gemeentelijke woonlasten.”