College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Alkmaar. Het college legt haar ambities vast in het coalitieakkoord. De gemeentesecretaris is de schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie.

Het college van B&W samen met de gemeentesecretaris. Vlnr: gemeentesecretaris Robert Reus, wethouder Anjo van de Ven, wethouder Robert te Beest, wethouder Jasper Nieuwenhuizen, wethouder Christian Schouten, burgemeester Anja Schouten, wethouder Christiaan Peetoom en wethouder Arie Epskamp.
Het college van B&W samen met de gemeentesecretaris. Vlnr: gemeentesecretaris Robert Reus, wethouder Anjo van de Ven, wethouder Robert te Beest, wethouder Jasper Nieuwenhuizen, wethouder Christian Schouten, burgemeester Anja Schouten, wethouder Christiaan Peetoom en wethouder Arie Epskamp.

De wethouders kunt u regelmatig in de wijken ontmoeten. Van de collegevergaderingen publiceren wij wekelijks de besluitenlijsten en de brieven en memo’s van het college aan de raad.

Praktische informatie