College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Alkmaar. Het college legt haar ambities vast in het coalitieakkoord. De gemeentesecretaris is de schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie.

De wethouders kunt u regelmatig in de wijken ontmoeten. Van de collegevergaderingen publiceren wij wekelijks de besluitenlijsten en de brieven en memo’s van het college aan de raad.

Collegeleden