College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Alkmaar. Het college legt haar ambities vast in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’.

De wethouders kunt u regelmatig in de wijken ontmoeten. Van de collegevergaderingen publiceren wij wekelijks de besluitenlijsten en de brieven en memo’s van het college aan de raad.

Collegeleden

Wethouder Paul Verbruggen, wethouder Pieter Dijkman, burgemeester Anja Schouten, wethouder Robert te Beest, gemeentesecretaris Wim van Twuijver, wethouder Elly Konijn-Vermaas, wethouder Christian Braak