College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Alkmaar. Het college legt haar ambities vast in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’.

De wethouders kunt u regelmatig in de wijken ontmoeten. Van de collegevergaderingen publiceren wij wekelijks de besluitenlijsten en de brieven en memo’s van het college aan de raad.

Collegeleden

College van burgemeester en wethouders gemeente Alkmaar 2020
Wim van Twuijver (gemeentesecretaris), Elly Konijn-Vermaas (wethouder), Emile Roemer (waarnemend burgemeester), Christian Braak (wethouder), Robert te Beest (wethouder), Paul Verbruggen (wethouder) en Pieter Dijkman (wethouder).