College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Alkmaar. Het college legt haar ambities vast in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’.

De wethouders kunt u regelmatig in de wijken ontmoeten. Van de collegevergaderingen publiceren wij wekelijks de besluitenlijsten en de brieven en memo’s van het college aan de raad.

Op de foto staat het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Collegeleden