Spreekrecht burgers

Informatie over het spreekrecht bij vergaderingen van de gemeenteraad of vergaderingen van de raadscommissies.

De weg naar vergaderdata, agenda’s en verslagen van vergaderingen, de werkzaamheden, samenstelling en andere informatie van de gemeenteraad vindt u op de pagina Bestuur en Organisatie.

Meer informatie

Als inwoner heeft u spreekrecht bij de vergaderingen van de gemeenteraad. U krijgt dan maximaal vijf minuten de tijd om uw verhaal te doen. Mochten er meer dan zes insprekers zijn, dan wordt de beschikbare tijd eerlijk verdeeld.

Inspreken bij een gemeenteraadsvergadering mag alleen over een onderwerp dat die avond op de agenda staat.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Ook om u aan te melden voor het spreekrecht. Dit kan tot uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering. U geeft dan uw naam, adres en telefoonnummer door en u vermeld waarover u wilt spreken.

Mail naar raadsgriffie@alkmaar.nl of bel met 14 072.

Als inwoner heeft u spreekrecht bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hier krijgt u vijf minuten de tijd. In tegenstelling tot het inspreken bij een raadsvergadering, mag het bij een commissievergadering ook over een onderwerp gaan dat niet op de agenda staat, maar het moet wel tot de onderwerpen horen waarover de commissie gaat. Er is nóg een verschil met het inspreken bij de raadsvergadering, de leden van de raadscommissies kunnen namelijk wel ter plekke korte, verhelderende vragen aan u stellen.

De leden van de raadscommissies kunnen namelijk wel ter plekke aan u korte, verhelderende vragen stellen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Ook om u aan te melden voor het spreekrecht. Dit kan tot uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering. U geeft dan uw naam, adres en telefoonnummer door en u vermeld waarover u wilt spreken.

Mail naar raadsgriffie@alkmaar.nl of bel met 14 072.