Kwijtschelding gemeentebelastingen

Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Cocensus voert voor gemeente Alkmaar alle werkzaamheden rondom belastingen uit. Op hun website leest u alles over de aanvraag kwijtschelding: Kwijtschelding gemeentelijke belasting – Cocensus.

Heeft u recht op kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan heeft u ook recht op kwijtschelding voor de kosten van uw identiteitskaart. Lees meer: Kwijtschelding Nederlandse identiteitskaart