Grafbedekking

Wilt u grafbedekking op een graf of urnenkelder aanbrengen? Zoals een gedenkteken of beplanting? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze voor u aan. Maar u kunt dit ook zelf doen.

Bij de aanvraag stuurt u een werktekening van het ontwerp mee. Daarop staat een boven-, voor- en zijaanzicht met de afmetingen van het ontwerp. De tekst van het opschrift en het materiaal waarvan het gedenkteken wordt gemaakt.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor inwoners
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen voor ondernemers
 • Beplanting op een particulier graf mag niet hoger worden dan 200 cm en niet buiten de grenzen van het graf komen;
 • Plaatst u iets op het graf zonder dat u een vergunning heeft, dan kan de beheerder van de begraafplaats dit verwijderen;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking;
 • Voor de gedenktekens op een graf mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort;
 • De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden;
 • Onder alle gedenktekens dient een fundering in de vorm van een betonraam of betonplaat te worden aangebracht;
 • De gedenktekens mogen niet vast op de fundering gemonteerd worden, maar dienen demonteerbaar te zijn;
 • Losse gedenktekens, maar ook losse onderdelen die deel uit maken van een gedenkteken, bijvoorbeeld een keienrand, dienen te worden geplaatst op een massief betonraam. Dit moet om beschadiging bij verzakking van het graf te voorkomen;
 • Het gedenkteken dient aan de linker voorzijde te zijn voorzien van het grafnummer, dit geldt ook voor de algemene graven en algemene kindergraven.

Voor algemene graven gelden de volgende voorwaarden:

 • Rond of op algemene graven mag geen vaste beplanting worden aangebracht;
 • Op algemene graven mogen uitsluitend liggende gedenktekens worden gebruikt; de afmeting moet zijn: 45 cm x 80 cm (l x b);
 • De afmetingen op algemene kindergraven zijn: maximaal 50 cm x 70 cm (l x b);
 • De liggende gedenktekens mogen onder een helling worden geplaatst tot een maximale hoogte van 20 cm.

Voor particuliere graven gelden de volgende voorwaarden:

 • De lengte en breedte van het gedenkteken mag de afmetingen van het graf (190 x 80 cm) niet overschrijden;
 • Het gedenkteken mag maximaal 120 cm hoog zijn.

Voor particulier kindergraven geldt:

 • De lengte en breedte van het gedenketen is maximaal 100 cm x 70 cm;
 • Het gedenkteken mag maximaal 80 cm hoog zijn.
 • De urnenkelders dienen, na elke bijzetting, verplicht te worden afgesloten met de daarvoor aanwezige natuurstenen afdekplaten;
 • Het aanbrengen van een inscriptie op de afdekplaat dient, in opdracht van de rechthebbende, door een erkende steenhouwer te worden uitgevoerd;
 • De afdekplaat kan op de begraafplaats worden afgehaald, door de door u gekozen steenhouwer.
 • De urnennissen dienen, na elke bijzetting, verplicht te worden afgesloten met de daarvoor aanwezige afdekplaten;
 • Het aanbrengen van een inscriptie op de afdekplaat dient, in opdracht van de rechthebbende, door een erkende steenhouwer te worden uitgevoerd;
 • De afdekplaat kan op de begraafplaats worden afgehaald, door de door u gekozen steenhouwer voor Alkmaar, Koedijk, Schermerhorn en RK-Schermerhorn;
 • Voor de overige begraafplaatsen dient u de afdekplaat zelf te bestellen bij een steenhouwer.
 • Een plaquette bestaat uit een duurzaam materiaal, bijvoorbeeld natuursteen, metaal, keramiek of glas;
 • De afmetingen van een plaquette is 12 x 20 cm;
 • Verder is deze voorzien van 2 bevestigingsgaten met een diameter van 1 cm, op een afstand van 1,5 cm gerekend vanaf de boven- en onderhoek;
 • De plaquette mag maximaal 2 cm dik zijn.