Toestemming laden en lossen gevaarlijke stoffen

U vraagt toestemming voor het laden of lossen van gevaarlijke stoffen in Alkmaar.

Dit geldt bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom. De N9 vanaf de Huiswaarderweg tot het Kooimeerplein is de transportroute voor gevaarlijke stoffen. U heeft geen toestemming nodig om hier te rijden.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

  • Voor welke datum of periode u de ontheffing nodig heeft;
  • om welke gevaarlijke stoffen het gaat (vermeld het UN-nummer, de stofnaam en de classificatiecode);
  • de naam en het adres van het bedrijf waar u de gevaarlijke stoffen aflevert.

€ 63,65

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: