Exploitatievergunning seksbedrijf

U heeft een vergunning nodig als u een seksbedrijf wilt beginnen. Ook als u een bestaand seksbedrijf wilt overnemen of wilt uitbreiden.

Er wordt gesproken over een seksbedrijf bij de volgende activiteiten:

  • Als bedrijf gelegenheid geven tot prostitutie in een seksinrichting via bemiddeling tussen klant en sekswerker (bijv.: escortbedrijf, bordelen)
  • Gelegenheid geven tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling (bijv.: (raam)prostitutie, peepshow, erotische massagesalons)
  • Als bedrijf vertoningen aanbieden van erotisch-pornografische aard tegen betaling (bijv.: sekswinkels met videocabines of seksbioscopen)

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet.

DigiD Logo

Log in met DigiD

Aanvragen met DigiD

Doe dit online:

Zorg dat u de onderstaande documenten meestuurt, wanneer u een aanvraag doet:

  • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden en/of de activiteiten;
  • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
  • Een plattegrond van het seksbedrijf. Hierop moet u duidelijk vermelden wat de afmetingen (L,B,H) en oppervlaktes van de ruimten zijn. In de tekening moet u ook duidelijk het aantal werkruimten aangeven;
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondernemer(s) en beheerder(s);
  • Als u een aanvraag doet voor iemand anders, moet u een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier meesturen.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Bij de aanvraag van vergunningen wordt ook een Bibob-onderzoek gedaan.

Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Zo’n Bibob-onderzoek betekent dat er een integriteitsonderzoek wordt gedaan. Zo wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de te vertrouwen ondernemers.

Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd als u een vereniging of stichting bent.

U betaalt voor een vergunning raamprostitutie € 466,50 + € 66,65 per werkplek.

Bij de andere activiteiten betaalt u voor een vergunning seksbedrijf € 517,15

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, of u de vergunning wel of niet krijgt.

• De exploitatie mag niet leiden tot verstoring van de openbare orde en/of het woonklimaat.
• De exploitant en de beheerder(s) mogen niet van slecht levensgedrag zijn.
• De minimumleeftijd van exploitant(en) en beheerder(s) is 21 jaar.
• De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
• De exploitant en de beheerder(s) moeten toezicht houden om strafbare feiten te voorkomen en orde en veiligheid te bewaken.
• Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan of in de Beheerverordening.
• Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).
• U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
• Het is niet toegestaan de inrichting te exploiteren voordat de vergunning is verleend

Houdt u er rekening mee dat de gemeente Alkmaar een maximumstelsel kent voor het aantal inrichtingen.

Wanneer er binnen de geldigheidsduur van de vergunning iets veranderd in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte, de activiteiten van de onderneming of een persoonswisseling, dan moet u dat direct melden bij de Unit Leefgebied.

Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Het bijschrijven van één of meer beheerders op de vergunning kan online gebeuren. Dit kan alleen als er voor het overige niets aan (de exploitatie) van het seksbedrijf wordt gewijzigd.

Ga dan naar de pagina Melding wijziging leidinggevende/beheerder.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: