Kennisgeving incidentele festiviteit

Een kennisgeving incidentele festiviteit is alleen van toepassing op (horeca)inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer en gaat over de geluidvoorschriften.

Let op:
Een kennisgeving incidentele festiviteit wordt niet gebruikt voor het melden van evenementen (zoals feesten) van particulieren. U vraagt dan een evenementenvergunning aan.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor inwoners
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor organisaties

€ 10,20

Het is maximaal 8 keer per jaar toegestaan om een incidentele festiviteit te houden. Bij het gebruikmaken van een ‘kennisgeving incidentele festiviteit’ mogen de geluidsnormen zoals opgenomen in het activiteitenbesluit milieubeheer tijdelijk worden verhoogd.

Tijdens de festiviteit mag het geluidsniveau dat door de festiviteit wordt veroorzaakt niet meer bedragen dan 75 dB(A), gemeten op de buitengevel van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen in de directe nabijheid.

Eén en ander geldt alleen voor het bebouwde gedeelte van de (horeca)inrichting en niet voor de buitenruimte (zoals terras of sportvelden).
Bij het produceren van geluid op een terras of rond sportvelden moet u voldoen aan de geluidsnormen uit het activiteitenbesluit milieubeheer. Dit houdt in dat vanwege de geluidsnormen er geen geluid meer afgespeeld mag worden in de buitenruimte. Het gebruiken van de geluidsinstallatie bij sportvelden voor het doen van wedstrijdmededelingen valt hier buiten.

Bij muziek die binnen wordt afgespeeld is het advies om, binnen de extra geluidsruimte die er is, de ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. De geluidsoverlast voor omwonenden wordt dan beperkt.

 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: