Melding (wijziging) leidinggevende / beheerder

Wijzigt de leidinggevende of beheerder van uw bedrijf? Dan meldt u dit bij de gemeente. De melding wordt gedaan door de ondernemer of bedrijfsleider.

Leidinggevenden en/of beheerders worden op een bijlage van de alcohol- of exploitatievergunning geplaatst. Deze bijlage wordt een aanhangsel genoemd.

Gaat de wijziging over een leidinggevende/ beheerder die nieuw is of niet langer in uw bedrijf werkzaam is? Dan doet u een melding voor aanpassing van het aanhangsel bij de vergunning.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw register sociale hygiene. Heeft u zich al geregisteerd? Bekijk de informatie op de website van SVH.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Stuur het volgende mee met uw melding:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende of beheerder;
 • Een kopie ‘Verklaring Sociale Hygiëne’ van de leidinggevende binnen een horecabedrijf;
 • Een kopie ‘Certificaat Goed gastheerschap in de coffeeshop’.
 • Een kopie ‘Bewijsstuk Verslavingszorg voor Amusementscentra’ van de beheerder binnen een speelhal.

U betaalt voor een wijziging leidinggevende € 91,84

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Dus ook als u de vergunning niet krijgt.

De leidinggevende/beheerder:

 • is 21 jaar of ouder;
 • heeft geen strafblad;
 • is of in het bezit van ‘Certificaat Goed gastheerschap in de coffeeshop’ (coffeeshop);
 • of  in bezit van Bewijsstuk Verslavingszorg voor Amusementscentra’ (amusementscentrum);
 • of in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne (horeca).

Aanvullende informatie

 • Aanwezigheid van een leidinggevende/beheerder tijdens de openingstijden is verplicht.
 • Heeft u een ontvangstbevestiging van de melding ontvangen? Dan mag de persoon aan de slag als leidinggevende in de inrichting. Een afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in het bedrijf aanwezig zijn.
 • De nieuwe leidinggevende/beheerder wordt getoetst op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde persoon niet aan die eisen? Dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende/beheerder in uw bedrijf.
 • Er moeten minstens 2 leidinggevenden op het aanhangsel (bijlage) staan;
 • Maakt u voor de bar gebruik van vrijwilligers met een IVA-certificaat? Dan hoeft er niet een leidinggevende aanwezig. De leidinggevende moet wel op te roepen zijn.