Peuteropvang

Bij de peuteropvang spelen kinderen van 2 tot 4 jaar in een gezellige en leerzame omgeving. Zij zijn er onder deskundige begeleiding.

Peuteropvang vindt plaats op een kinderdagverblijf.

Dat is een leerzame plek waar peuters met elkaar spelen. Dit stimuleert de ontwikkeling en is een goede voorbereiding op de basisschool.

Voorschoolse educatie (ve) is een onderdeel van voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Voorschoolse educatie wordt aangeboden op een kinderdagverblijf. Op een leuke manier wordt gewerkt aan taal en de ontwikkeling van peuters. 

Peuteropvang met voorschoolse educatie wordt aangeboden door kinderdagverblijven.

Er zijn negen organisaties met meerdere vestigingen verspreid over de hele gemeente, zie Peuteropvang, locaties.

U meldt uw peuter aan bij een kinderdagverblijf/peuteropvang met voorschoolse educatie bij u in de buurt.

Voor peuters met een vve-indicatie wordt acht uur extra peuteropvang vergoed door de gemeente.

U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage per uur volgens de VNG adviestabel.

De jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin bepaalt of uw peuter recht heeft op extra uren voorschoolse educatie. Hij/zij geeft dan een vve-indicatie af. Een reden voor de indicatie is (een risico op) een onderwijsachterstand.

Bij voorschoolse educatie kan uw kindje 4 ochtenden naar de peuteropvang. Voor de eerste twee dagdelen (8 uur) betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage, de andere twee dagdelen vergoedt de gemeente.

Kindgebonden financiering is de subsidie die de gemeente betaalt voor peuteropvang voor uw kindje.

De gemeente betaalt dit rechtstreeks aan de kinderopvang.

Bij onderstaande organisaties is kindgebonden subsidie mogelijk. De organisatie van uw keuze informeert u graag over de mogelijkheden en de locaties.

Locatie: De Eenhoorn

Locatie: De Pauw, De Wiekslag, ‘t Speelhuys

Locatie: Pieter Langendijkstraat, Gabriël Metsulaan

Locatie: Oudorp

Locatie: Peuteropvang Noord, Peuteropvang Zuid, KDV Daalmeer

Locatie: Rollebol, Knikkebol, Holderdebolder, Stuiterbol, Stoombol, Skippybol, Olke Bolke, Bolleboos

Locatie: Dondersteentjes, DURV! Amstelstraat, Wachtertjes, Wegwijzer, Ganzenveer/Kinderkroon, Bambi, Rakkertje, Zandmannetje, Kraaienest, Speelhuisje, Piccolo, Toermalijn, Fontein, Matthias, Stulp, Kinderkroon locatie Jacques Perkstraat

Locatie De Bonte Mol

Locatie: ’t Zonnekind, Tummetot