Kinderopvang, vergoedingen

Bij een kinderopvang worden kinderen opgevangen door opgeleide verzorgers. Deze worden meestal pedagogisch medewerker genoemd. Zij hebben een speciale, gekwalificeerde opleiding gevolgd. Daarnaast moeten zij een verklaring omtrent gedrag hebben. 

Voor de opvang zijn verschillende vormen van tegemoetkoming in de kosten.

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. De aanvraag voor deze toeslag loopt via de Belastingdienst.

Bekijk informatie over aanvragen en wijzigen op de pagina Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst).

 

Heeft u geen recht op toeslag? Dan komt u misschien in aanmerking voor kindgebonden financiering Peuteropvang.

  • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag; 
  • Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar; 
  • De vergoeding is maximaal 8 uur (2 dagdelen) per week; 
  • De opvang staat op de lijst met peuteropvanglocaties. Bekijk de pagina Peuteropvang voor deze lijst.

Uw kinderopvangorganisatie kan u er meer over vertellen.

Heeft u geen recht op toeslag, maar heeft u wel kinderopvang nodig? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen.

Bekijk de pagina Kinderopvang bij sociaal-medische problemen (SMI).