Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien. Dit heet geheimhouding.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 072.

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • com­mer­ciële in­stel­lin­gen
  • par­ti­cu­lie­ren (ook niet voor bij­voor­beeld een re­ü­nie)
  • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.