Registratie Niet-Ingezeten, Inschrijving RNI

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Woont u in het buitenland en heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig voor zaken die u met de Nederlandse overheid regelt? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene. Maak hiervoor een afspraak, mail naar rni@alkmaar.nl. U krijgt dan een BSN. En uw gegevens worden opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). 

Verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Mail naar rni@alkmaar.nl

Alle personen die u wilt inschrijven moeten persoonlijk aanwezig zijn, ook kinderen. U neemt het volgende mee naar de afspraak:

Bij inschrijving van kinderen jonger dan 16 jaar neemt u extra mee:

  • Geldig paspoort of identiteitskaart van het kind en van de ouder(s) die bij de inschrijving aanwezig is;
  • Door de ouder(s) ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier voor inschrijving minderjarige (NL). Het toestemmingsformulier is ook beschikbaar in het Engels: Consent form for the issuing of a BSN for minors;
  • Een officieel document van het kind waar u als ouder in vermeld staat, bijvoorbeeld internationale geboorteakte of uittreksel gezagsregister.
    • Dit document moet in de Nederlandse-, Engelse-, Franse- of Duitse taal zijn opgesteld of vertaald naar het Nederlands door een beëdigd tolk/vertaler);
    • Dit document moet (afhankelijk van het land van afgifte) voldoen aan de legalisatievoorschriften;
    • Dit document mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Op het moment dat u verhuist naar het buitenland worden sommige gegevens in de RNI niet meer aangepast. Het gaat dan om gegevens die wijzigen nadat u bent vertrokken naar het buitenland. Deze gegevens worden pas weer bijgewerkt als u zich weer in Nederland inschrijft. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw huwelijkse staat of uw kinderen.