Registratie Niet-Ingezeten, Inschrijving RNI

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Woont u in het buitenland en heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig voor zaken die u met de Nederlandse overheid regelt? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene. Maak hiervoor een afspraak. U krijgt dan een BSN. En uw gegevens worden opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). 

Afspraak maken

Mail naar rnialkmaar@alkmaar.nl met daarin:

 • Om hoeveel personen het gaat.
 • Hoe lang het verblijf is.
 • een telefoonnummer.

Verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor een inschrijfafspraak stuurt u een e-mail naar rnialkmaar@alkmaar.nl. Let op! U kunt niet bellen om een afspraak te maken.

Alle personen die u wilt inschrijven moeten persoonlijk aanwezig zijn, ook kinderen. U neemt het volgende mee naar de afspraak:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart.
 • De bevestigingsmail van de afspraak.
 • Spreekt u geen Nederlands, Engels of Duits, dan neemt u een tolk mee.

Bij inschrijving van kinderen jonger dan 16 jaar neemt u extra mee:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart van het kind en van de ouder(s) die bij de inschrijving aanwezig is.
 • Door de ouder(s) ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier voor inschrijving minderjarige (NL). Het toestemmingsformulier is ook beschikbaar in het Engels: Consent form for the issuing of a BSN for minors.
 • Een officieel document van het kind waar u als ouder in vermeld staat, bijvoorbeeld internationale geboorteakte of uittreksel gezagsregister.
  • Dit document moet in de Nederlandse-, Engelse-, Franse- of Duitse taal zijn opgesteld of vertaald naar het Nederlands door een beëdigd tolk/vertaler).
  • Dit document moet (afhankelijk van het land van afgifte) voldoen aan de legalisatievoorschriften.
  • Dit document mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Op het moment dat u verhuist naar het buitenland worden sommige gegevens in de RNI niet meer aangepast. Het gaat dan om gegevens die wijzigen nadat u bent vertrokken naar het buitenland. Deze gegevens worden pas weer bijgewerkt als u zich weer in Nederland inschrijft. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw huwelijkse staat of uw kinderen.