Waarmerken kopie of afschrift

Een kopie of afschrift laten waarmerken: maak online een afspraak. Kom alleen naar de afspraak. Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft.

Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel.

€ 14,20

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het originele document.
  • Uw pinpas.

U kunt in principe allerlei documenten door de gemeente laten waarmerken zoals bijvoorbeeld kopieën van een paspoort, rijbewijs of een verklaring. Wij waarmerken geen diploma’s of getuigschriften.