Monumenten, omgevingsvergunning

Wilt u een Rijks- of een gemeentelijk monument onderhouden, herstellen, aanpassen of verbouwen? Dan heeft u omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Ook kunt u een omgevingsvergunningen bouwen nodig hebben.

Zorg dat u de juiste vergunningen aanvraagt: doe de vergunningencheck op het omgevingsloket.

U heeft een vergunning nodig, wanneer u veranderingen wilt aanbrengen aan de buitengevel, zoals de kleur of het materiaal. Of wanneer u bijvoorbeeld de originele voordeur wilt vervangen. Of de houten of stalen kozijnen wilt vervangen door kunststof kozijnen. Of het stucen of schilderen van bakstenen gevels.

Ook het interieur van monumenten is beschermd. Dus ook voor bijvoorbeeld het doorbreken van tussenwanden, of het wijzigen van monumentale plafonds, heeft u een vergunning nodig.

Voor iedere verandering aan een monument adviseren wij u contact op te nemen met de vakgroep monumenten en archeologie via telefoonnummer 14 072.

U vraagt de vergunning aan via het digitale omgevingsloket.

  • Bij de aanvraag voor een gemeentelijk monument (reguliere procedure) hoort u binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.
  • Bij de aanvraag voor een Rijksmonument (uitgebreide procedure) hoort u binnen 26 weken of u de vergunning krijgt.

In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen.

Wilt u weten of dat wat u wilt bouwen vergunningsplichtig is? Doe de vergunningencheck op het omgevingsloket. U ziet dan meteen of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft.

De aanvraag voor een monumentenvergunning is gratis.

Let op: voor het aanvragen van de omgevingsvergunning bouwen betaalt u wel leges.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: