Sloopmelding

Wilt u iets slopen? Meestal is het doen van een sloopmelding genoeg, soms heeft u óók een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Bijvoorbeeld als uw pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat of een monument is.

Doe de vergunningscheck, de sloopmelding en het indienen van een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket.

Gaat u asbest verwijderen, dan doet u altijd een sloopmelding.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet.

Een sloopmelding is gratis.

U geeft ons de volgende informatie:

  • de gegevens van het te slopen bouwwerk
  • de gegevens van het sloopbedrijf die de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • een overzicht van materialen en hoeveelheid die vrijkomen bij de sloop
  • de afvoerbestemming van de sloopmaterialen
  • de planning en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden
  • afhankelijk van de situatie een sloopveiligheidsplan
  • bij inzet van een mobiele puinbreker informatie over de puinbreker.Gaat het om gebouwen van vóór 1 januari 1994 dan is een asbestinventarisatierapport meestal nodig.

Slopen zonder melding mag wanneer:

  • Er minder dan 10 m³ afval is.
  • Er geen asbest wordt verwijderd.

Wilt u een (deel van een) monument slopen? Vraag dan altijd een omgevingsvergunning aan.

Tot 100 kilo

Asbesthoudend materiaal tot 100 kilo brengt u gratis weg naar het afvalbrengstation van de gemeente Alkmaar. U verpakt het asbest in speciaal plastic dat u gratis bij het afvalbrengstation kunt ophalen. Het plastic tapet u dicht.
Let op: Asbest kan niet op zaterdag worden aangeleverd bij het afvalbrengstation.

Meer dan 100 kilo

Als u meer dan 100 kilo asbesthoudend materiaal wilt wegbrengen, ga dan naar een gespecialiseerd bedrijf.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14072.