Kennisgeving incidentele festiviteit

Met een kennisgeving incidentele festiviteit vraagt u toestemming voor het overtreden van de regels over geluid. Dit is alleen voor (horeca)bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer.

Let op! Deze kennisgeving wordt niet gebruikt voor het melden van evenementen. Zoals een feest van inwoners. Daarvoor is een evenementenvergunning nodig.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor inwoners
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor organisaties

€ 11,19

Het is maximaal 8 keer per jaar toegestaan om een incidentele festiviteit te houden.

Bij het gebruikmaken van een ‘kennisgeving incidentele festiviteit’ mogen de geluidsnormen zoals opgenomen in het activiteitenbesluit milieubeheer tijdelijk worden verhoogd.

Tijdens de festiviteit mag het geluidsniveau dat wordt veroorzaakt niet meer bedragen dan 75 dB(A). Dit wordt gemeten op de buitengevel van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen zeer dichtbij.

De regels gelden alleen voor het bebouwde gedeelte van de (horeca)inrichting. Dus niet voor de buitenruimte (zoals terras of sportvelden).

Bij het maken van geluid op een terras of rond sportvelden moet u zich houden aan de geluidsnormen. Deze staan in het activiteitenbesluit milieubeheer. Dit houdt in dat vanwege de geluidsnormen geen geluid mag  worden afgespeeld in de buitenruimte. Het gebruiken van de geluidsinstallatie bij sportvelden voor omroepen tijdens wedstrijden valt hier buiten.

Bij muziek die binnen wordt afgespeeld is het advies om de ramen en deuren zoveel mogelijk dicht te houden. De geluidsoverlast voor de buurtbewoners wordt dan niet groter dan nodig.