Terrasvergunning

Wilt u bij uw horecabedrijf of winkel een terras plaatsen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

U vraagt uw vergunning aan via e-Herkenning.

Zorg dat u onderstaande documenten uploadt:

 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
 • Een plattegrond waarop de ligging ten opzichte van het horecabedrijf/winkel staan. Zorg ervoor dat de afmetingen van het terras staan vermeld op de plattegrond.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

€ 134,32

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, of u de vergunning wel of niet krijgt.

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw vergunning, zoals een wijziging van de afmetingen, dan betaalt u € 91,84.

In 2022 wordende de precario kwijtgescholden als tegemoetkoming.

U betaalt precariobelasting:

 • € 60,80 per m2 per jaar
 • € 6,10 per m2 per maand

Voor het exploiteren van een terras, zowel op particulier terrein als op gemeentegrond, heeft u een vergunning nodig. Het terras wordt gebruikt om zitgelegenheid te bieden.

Aan bezoekers van het terras wordt tegen betaling iets te drinken of te eten verstrekt.

Als u een tijdelijke uitbreiding van uw terras wenst, dit geldt alleen in specifieke situaties die gerelateerd zijn aan een evenement.

 • Als horecabedrijf ben je in het bezit van een exploitatievergunning;
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U hebt een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder;
 • Het terras is gelegen tegen de voorgevel;
 • Een terras ter hoogte van naastgelegen panden is alleen mogelijk als er schriftelijk toestemming van de eigenaar en de gebruiker van het pand is.
 • Bij ondersteunende horeca en winkels is een beperkt terras mogelijk.

Een terras is niet mogelijk:

 • bij coffeeshops en speelhallen;
 • in binnentuinen;
 • als uitstalling voor een winkel.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: