Kamerverhuur (woningomzetting), vergunning

Bent u van plan een (zelfstandige) woonruimte om te zetten in kamerverhuur? Dan vraagt u een omzettingsvergunning aan.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Met onzelfstandige woonruimte bedoelen we één of meer kamers om te verhuren. Wilt u woonruimte omzetten naar onzelfstandige woonruimte? Dan heeft u een vergunning voor woningomzetting nodig. Alleen de eigenaar van een woonruimte kan deze vergunning aanvragen.

Klopt het omzetten van de woonruimte niet met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Een omzettingsvergunning heeft u alleen nodig voor het omzetten van een woonruimte. Voor het omzetten van andere gebouwen heeft u geen omzettingsvergunning nodig (alleen een omgevingsvergunning). Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van kantoorruimte naar onzelfstandige woonruimte.

We nemen binnen 8 weken een beslissing. Soms hebben we meer tijd nodig. Bijvoorbeeld door samenloop met een aanvraag omgevingsvergunning.

€ 1.155,81

Neem dan contact met ons op:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur, op telefoonnummer 14072.