Tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte, vergunning

De Leegstandwet geeft de mogelijkheid om leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren. Bijvoorbeeld woonruimte in een gebouw of in een voor de verkoop of sloop of vernieuwbouw bestemde woning. Daar is een vergunning voor nodig.

Bekijk vóór uw vergunningsaanvraag alle voorwaarden. U vindt ze in de Leegstandwet onder artikel 15 en 16.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

U vult het formulier aanvraag vergunning in.

Let op! De puntentelling voor de bepaling van de maximale kale huurprijs moet worden toegevoegd aan de aanvraag.

Enkele van de voorwaarden zijn:

  • De woning/ ruimte staat te koop.
  • De woning/ ruimte staat leeg.
  • De eigenaar kan niet op een andere manier verhuren of verkopen.
  • De eigenaar toont aan dat de woonruimte zal worden bewoond nadat de vergunning is afgegeven.
  • De eigenaar toont aan wanneer het over afbraak of vernieuwbouw gaat binnen welke redelijke termijn deze werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • De maximale kale huurprijs hangt af van de kwaliteit van de woning. Deze moet worden bepaald overeenkomstig Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en het Besluit huurprijzen woonruimte.

Bekijk vóór uw vergunningsaanvraag alle voorwaarden. U vindt ze in de Leegstandwet onder artikel 15 en 16.

Op de website van Volkshuisvesting Nederland vindt u veel handige informatie.

€ 92,74

Verlenging van de vergunning kost: € 55,65

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: