Klein kansspel, melding of vergunning

Bingo, rad van avontuur, loterij en kienspel zijn kleine kansspelen.

Alleen verenigingen en stichtingen die tenminste 3 jaar bestaan mogen bingo’s, rad van avontuur of kienspel organiseren. Het organiseren van een klein kansspel mag zonder vergunning. Wel moet u de bijeenkomst uiterlijk 14 dagen van tevoren melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Elke vereniging of stichting mag maximaal 12 kleine kansspelen per kalenderjaar organiseren.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor ondernemers

De maximale waarde van de prijzen per ronde / serie mag € 400,- zijn. De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies per bijeenkomst mag maximaal € 1.550,- zijn.

U mag alleen een eenmalige loterij organiseren wanneer de opbrengst voor een goed doel is of een algemeen belang dient van een lokaal initiatief. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de renovatie van het dak van het kerkgebouw;
  • de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten van een muziekvereniging;
  • de bouw van een sportkantine.

De eenmalige loterij mag door een persoon en een organisatie worden georganiseerd.

Bingo € 0,00

Loterij € 30,91

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.