Gebruik openbare plaats, vergunning

Heeft u een aanvraag gedaan vóór 1 januari 2024? Dan kunt u aanvullingen doen en de status bekijken op MijnAlkmaar.

Voor het plaatsen van iets op een openbare plaats, heeft u een vergunning nodig. Denk aan: hijskranen, containers en steigers. Maar ook hekwerk, bouwafscheiding, mobiele toiletten en overige zaken.

Let op: Wilt u een container voor maximaal twee dagen plaatsen? U heeft dan wel een vergunning nodig, maar u betaalt geen leges en precariobelasting.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

Via het omgevingsloket. Doe daar de vergunningscheck of vraag direct de activiteit ‘roerende zaken opslaan’ aan.

Als particulier vraagt u minimaal 10 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden de vergunning aan.

Voor bedrijven is dat minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden.

U betaalt € 10,63.

Wanneer u de vergunning aanvraagt na plaatsing voorwerp, dan betaalt u € 78,74 extra. U betaalt precariobelasting omdat u gebruikmaakt van gemeentegrond. Het minimumtarief is € 60,30.

Precariobelasting

Opslag bouwmaterialen, (zee)containers, steiger, stelling, loods, keet,
betonmolen, asfaltketel of een ander werktuig ten dienste van bouwwerken
per onderdeel per vierkante meter of ingenomen parkeerplaats.

Tarieven voor afgesloten centrum of betaald parkeren

per m² per parkeerplaats
per dag minimumtarief van € 60,30 minimumtarief van € 60,30
per week € 0,60 € 75,35
per maand € 2,50 € 180,65
per jaar afgesloten centrum € 20,15 € 1.086,85
per jaar betaald parkeergebied € 20,15 € 841,95

Tarieven voor overige gebieden

per m² per parkeerplaats
per dag minimumtarief van € 60,30 € 7,35, minimumtarief is € 60,30
per week € 0,60 € 21,90, minimumtarief is € 60,30
per maand € 2,50 € 71,20
per jaar € 20,15 € 596,60

Tarieven voor rijplaten

per week € 0,30
per maand  € 0,80
per jaar  € 7,25

Tarieven voor het plaatsen van hijskranen, hoogwerkers of ander middel tot laden en lossen van goederen

per dag per m² € 2,50*, minimumtarief is € 60,30
per week per m² € 5,20
per maand per m² € 15,80
per jaar per m²

Minimumtarief is € 60,30. Uitgezonderd steigers en stellingen, dan betaalt u minimaal € 7,20.

Een container voor een of twee kalenderdagen is kosteloos. Er moet wel een vergunning aangevraagd worden.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: