Uitstalling, vergunning

Heeft u een aanvraag gedaan vóór 1 januari 2024? Dan kunt u aanvullingen doen en de status bekijken op MijnAlkmaar.

Bent u een ondernemer en wilt u een uitstalling plaatsen op de openbare weg? Bijvoorbeeld een reclamebord? Dan heeft u een vergunning nodig.

Dit geldt ook voor uitstallingen op eigen terrein, als dit terrein publiek toegankelijk is. Net als een uitstalling die in een portiek, een galerij of op een stoep wordt geplaatst.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

 • Hulpdiensten en bezoekers moeten goed bij de locatie kunnen.
 • De uitstallingen staan altijd tegen de gevel.
 • De doorgangsruimte moet minimaal 3,50 meter zijn op wegen/straten die worden gebruikt door voertuigen/ hulpverleningsdiensten.
 • De doorgangsruimte moet minimaal 1,20 meter zijn op trottoirs en wegen/ straten die niet bestemd zijn voor voertuigen/ hulpverleningsdiensten.
 • In smalle straten wordt maatwerk toegepast. Dit zorgt ervoor dat publiek, verkeer en hulpdiensten daar goed kunnen bewegen. Het gaat om 3,5 meter minimale doorgang. Daarbij zijn de uitstallingen niet dieper dan 0,50 meter uit de gevel.

Een uitstalling in de binnenstad (tussen de singels en het Noordhollandsch Kanaal) mag niet:

 • dieper zijn dan 0,80 meter uit de gevel van het pand waar de uitstalling bij hoort;
 • breder zijn dan de gevelbreedte minus 1,50 meter;
 • hoger zijn dan maximaal 2,00 meter.

Een uitstalling in gebieden buiten de binnenstad mag niet:

 • dieper zijn dan 1,00 meter uit de gevel van het pand waar de uitstalling bij hoort;
 • breder zijn dan de gevelbreedte minus 1,50 meter;
 • hoger zijn dan maximaal 2,00 meter.

Via het omgevingsloket. Doe daar de vergunningscheck of vraag direct de activiteit ‘roerende zaken opslaan’ aan.

Bij de aanvraag wordt gevraagd naar:

 • Een situatietekening van de uitstalling op schaal. En de maatvoering van de uitstalling;
 • Een foto van de locatie (met de eventueel al aanwezige uitstalling).

U hoort binnen 8 weken of u de uitstallingsvergunning krijgt.

De vergunning kost € 55,22 per jaar. Als u de vergunning aanvraagt, terwijl u al voorwerpen heeft uitgestald, betaalt u € 122,23 bovenop het tarief.

U betaalt ook precariobelasting wanneer de uitstalling op gemeentegrond staat. Het minimumtarief is € 40,30.

per m² per dag € 0,42
per m² per week € 2,05
per m² per maand € 4,50
per m² per jaar € 40,30

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: