Verbod vuur te stoken, ontheffing

Het aanleggen of stoken in de open lucht is niet zomaar toegestaan. In sommige gevallen kunt u toestemming vragen om dit wel te doen. U vraagt een ontheffing aan voor vreugdevuren, paasvuren, kampvuren, oudejaarsvuren en het verbranden van riet.

Bij uw aanvraag voegt u een plattegrond toe op welke locatie(s) u vuur wilt stoken.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

€ 69,93. U betaalt dit bedrag ongeacht of u de ontheffing krijgt of niet.

Wij kunnen u de ontheffing weigeren in het belang van:

  • de openbare orde;
  • de openbare veiligheid;
  • de volksgezondheid;
  • de bescherming van het milieu;
  • het in strijd zijn met het bestemmingsplan.;
  • de bescherming van flora en fauna.

Het verbod geldt niet als het gaat om:

  • vuur door kaarsen of fakkels;
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, zolang u geen afvalstoffen verbrandt;
  • vuur voor koken, bakken of braden (barbecues).

Uiteraard mag dit alleen als het vuur stoken geen gevaar, overlast of hinder oplevert.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: