Vuurwerk verkopen, vergunning

Wilt u als bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk verkopen? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan.

Voordat u een vuurwerkverkooppunt inricht moet u nagaan of het gebruik van die locatie voldoet aan de voorwaarden.
Het opslaan en verpakken of overpakken van vuurwerk is alleen toegestaan in een ruimte die voldoet aan de eisen van het Vuurwerkbesluit.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

U vult het aanvraagformulier in. U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

€ 69,93

U betaalt dit bedrag altijd voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag, of wij de vergunning wel of niet verlenen.

U krijgt geen vergunning als de aanvraag niet in het belang is van:

  • de openbare orde;
  • de openbare veiligheid;
  • de volksgezondheid;
  • de bescherming van het milieu;
  • in strijd met het bestemmingsplan.

Inrichtings- en/of veiligheidseisen vuurwerkbesluit (DCMR)

Het verkopen van vuurwerk is alleen toegestaan op 29, 30 en 31 december en niet op een zondag. Valt één van deze dagen op een zondag, dan valt die dag af en komt 28 december er voor in de plaats.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: