Leerlingenvervoer

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school van uw kinderen. Ook als u op tijd op uw werk moet zijn en/of u meerdere kinderen heeft. In sommige situaties vergoeden wij de vervoerskosten.

Op deze pagina kunt u een aanvraag leerlingenvervoer doen.

Belangrijk

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

In heel Nederland is er een chauffeurstekort voor het leerlingenvervoer. Dat is niet op korte termijn op te lossen.

Het gevolg is dat een leerling te laat op school komt, eerder van school wordt opgehaald en met verschillende chauffeurs meerijdt. Dit vinden wij erg vervelend, want deze kinderen hebben baat bij rust en regelmaat.

Wat ouders zelf kunnen doen

Vanwege de problemen doen we een beroep op iedereen die mogelijkheden heeft om zijn/haar eigen kind naar school te brengen. Het helpt u om te weten wat er kan.

Als gemeente wijzen we u dan ook op de volgende mogelijkheden:

 • Kunt u zelf of met behulp van familie/vrienden/netwerk, uw kind of kinderen op bepaalde dagen of dagdelen brengen/ophalen? Hiervoor is een vergoeding beschikbaar.
 • Kunt u samen met andere ouders van dezelfde school of klas afspraken maken voor het vervoer? Dat u afwisselend de kinderen naar school brengt en/of haalt. Ook daarvoor is een vergoeding beschikbaar.
 • Bij sommige leerlingen kan het helpen om te leren om zelfstandig naar school te gaan. Hiervoor zijn vrijwilligers beschikbaar die een tijd met uw kind mee gaan per fiets of OV, zodat dit vertrouwd wordt. De gemeente brengt u graag in contact met deze vrijwilligers.
 • Als fietsen een te zware inspanning is dan kan een E-bike een oplossing zijn.
 • In overleg bekijken we met u een combinatie van deze mogelijkheden. Dit bespreken we als gemeente graag.

Het is belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk weer op een prettige manier van en naar school gebracht worden. Hiervoor blijven we in gesprek met ouders/verzorgers, scholen en de vervoerder. Zo zoeken we naar goede en creatieve mogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Uw kind gaat naar een school voor:

 • speciaal basisonderwijs
 • (voortgezet) speciaal onderwijs
 • regulier basisonderwijs van een bepaalde richting
 • regulier voortgezet onderwijs, maar hij/zij is vanwege handicap niet in staat om zelfstandig met de fiets of OV te reizen.

Verder:

 • Uw kind moet Alkmaar als hoofdverblijf hebben. U kunt als ouder in een andere woonplaats staan ingeschreven.
 • De afstand tussen de verblijfplaats van uw kind en de dichtstbijzijnde, toegankelijke school is te groot.

Op de pagina Toelichting bij de aanvraag Leerlingenvervoer 2023-2024 vindt u belangrijke informatie, zoals de kilometergrens die wordt aangehouden.

Neem ook de Verordening leerlingenvervoer Alkmaar door. 

Om uw aanvraag te beoordelen kijken wij ook naar wat uw kind kan leren en hoe zelfstandig het is. En naar wat u zelf kunt doen om uw kind op school te krijgen. Soms vragen wij advies van een deskundige.

 • Een schoolinschrijving.
 • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband. Dit geldt alleen bij speciaal onderwijs.
 • Een vervoersadvies. Hierin wordt uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer kan reizen, met of zonder begeleiding. Deze verklaring komt van een specialist. Of van een bij de school betrokken orthopedagoog. Dit geldt alleen voor aangepast vervoer.
 • Een Inkomensverklaring(en) 2021 van u en uw eventuele partner. Dit geldt alleen als uw kind naar een reguliere basisschool gaat.

Zonder deze documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • kilometervergoeding voor eigen vervoer (fiets of auto)
 • vergoeding reiskosten openbaar vervoer
 • aangepast vervoer – (rolstoel)busje

Als uw kind niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan gaan, vergoeden wij ook de reiskosten van een begeleider.

Afhankelijk van uw inkomen en het schooltype kan er een eigen bijdrage zijn.

Hier kunt u de aanvraag vergoeding leerlingenvervoer indienen.

U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken een besluit.

Voor vragen over leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de medewerkers Leerlingenvervoer, team Administratieve Ondersteuning.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Neem contact met ons op via leerlingenvervoer@alkmaar.nl.

Wanneer ontvang ik de financiële vergoeding?

U ontvangt een besluit per e-mail. Hierin staat informatie over de manier waarop de vergoeding wordt uitbetaald.

Hoe laat wordt mijn kind opgehaald?

U ontvangt bericht over de ophaaltijd van de vervoerder. Als u geen bericht heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de vervoerder.

Bij wie kan ik een medische verklaring opvragen ?

U kunt een verklaring opvragen bij de orthopedagoog of behandelend arts.

Mijn kind heeft al leerlingenvervoer. Moet ik voor het komende schooljaar opnieuw een aanvraag indienen?

Ja.

Als ik al eerder een aanvraag leerlingenvervoer heb ingediend, moet ik dan alle bijlagen nog een keer opsturen?

Als wij voor de nieuwe aanvraag bijlagen nodig hebben dan wordt hier tijdens het aanvraagproces om gevraagd.

Mijn kind woont zowel bij mij als bij mijn ex-partner (co-ouderschap). Wie moet de aanvraag indienen?

Beide ouders moeten een aanvraag indienen.

Ingangsdatum vervoer/vergoeding

Een vergoeding wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De datum van binnenkomst van de aanvraag is bepalend voor uitbetaling van de vergoeding.

Wat moet ik doen als wij gaan verhuizen?

Neem contact met ons op via leerlingenvervoer@alkmaar.nl.

Wat moet ik doen als mijn kind naar een andere school gaat?

Wij hebben een nieuwe aanvraag nodig.

Wat moet ik doen als de school van mijn kind gaat verhuizen?

Neem contact met ons op via leerlingenvervoer@alkmaar.nl.

Wat moet ik doen als ik voor mijn kind een andere voorziening wil aanvragen?

Neem contact met ons op via leerlingenvervoer@alkmaar.nl.

Wat moet ik doen als ik andere wijzigingen wil doorgeven?

Geef de wijzigingen schriftelijk door aan het team leerlingenvervoer, via e-mail leerlingenvervoer@alkmaar.nl. Geef duidelijk aan wat u wilt aanpassen en met ingang vanaf welke datum. 

Mijn kind is rolstoelgebonden tijdens het vervoer. Waar moet ik op letten?

Per 1 juli 2020 is het verplicht een ISO-gecertificeerde rolstoel te hebben om met de taxi(bus) te kunnen reizen. Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar door de sticker met het haaksymbool:

Moet uw kind tijdens de rit in de rolstoel vervoerd worden, dan moet de rolstoel  voorzien zijn van deze sticker. Heeft de rolstoel deze sticker niet? Uw kind mag dan niet vervoerd worden en kan dan niet mee in het leerlingenvervoer.

Heeft u vragen over de certificering en hoe dit zit met de rolstoel van uw kind? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de leverancier van de rolstoel. 

Waar kan ik terecht met een klacht over de uitvoering van het leerlingenvervoer?

Neem contact op met de medewerkers  Leerlingenvervoer, team Administratieve Ondersteuning, op telefoonnummer 14 072.