Kwijtschelding gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? En komt dat door een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

Dit doet u bij Cocensus. Cocensus doet voor de gemeente Alkmaar alle werkzaamheden rond belastingen.

Op hun website leest u alles over kwijtschelding. Hier kunt u ook de aanvraag doen. Kwijtschelding gemeentelijke belasting – Cocensus

Heeft u recht op kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan heeft u ook recht op kwijtschelding voor de kosten van uw identiteitskaart.

Lees meer op onze pagina Kwijtschelding Nederlandse identiteitskaart.