Honden, uitlaten en loslopen

De uitlaat- en losloopgebieden van Alkmaar. U kunt ze bekijken in kaartjes (pdf-bestanden) of lezen in tekst.

Belangrijk om te weten

Honden moeten buiten de losloopgebieden altijd aan de lijn. Poep moet u opruimen. Honden mogen niet op speelplaatsen, in zandbakken en op trapveldjes komen.

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

kaart Hondenlosloopgebied Nassaukwartier, Emmakwartier en De Hout (pdf)

Verbodsgebieden

1.1 Groengebied Nassauplein
1.2 De groenstrook en vijver die horen bij het gebouw dat bekend staat als Westerlicht.
1.3 Alkmaarderhout. Het deel dat bekend staat als de muziektuin.
1.4 Paddenpoel in de Alkmaarderhout. De Paddenpoel is begrensd door de begraafplaats St. Barbara, Zandersweg, Nieuwe Houtpad en de Beatrixlaan.
1.5 Speel- en groenpleintje Doctor Schaepmanplein.
1.6 Trapveld Fritz Conijnlaan.

Losloopgebieden

1.7 Berm Leliestraat, tussen Boomkampstraat en Frits Conijnlaan.
1.8 Middenberm Nassaulaan, tussen Kennemersingel en Nassauplein.
1.9 Alkmaarderhout, gedeelte Voorhout, tussen Metiusgracht, Harddraverslaan, Prinses Julianalaan en Kennemerstraatweg. Op het voetpad Harddraverslaan moet de hond wel aan de lijn.
1.10 Groengebied “ de Krocht”. Dit is tussen Prins Bernhardlaan en Israëlische Begraafplaats, Westerweg, bekend als de Schutterswei.
1.11 Groenstrook Colijnstraat en Wibautstraat. Dit wordt begrensd door de Vondelstraat en A. Kuyperstraat.
1.12 Groenstrook Graaf Jankade, tussen Maurits kade en Frederik Hendriklaan.
1.13 Groenstrook Mauritskade, tussen Heilooerdijk en Wendelaarstraat
1.14 Groenstrook Ernst Casimirstraat en tussen voetpad en het water.
1.15 Graaf Jankade, tussen Mauritskade en Frederik Hendriklaan. De groenstrook aan beide kanten van het Graaf Jan pad.

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

kaart Hondenlosloopgebied Oudorp (pdf)

Verbodsgebieden

2.1 Natuurgebied Oudorperhout tussen Molenkade en Munnikenweg. Dit wordt begrensd door het tuinderperceel Molenkade 5 en de brug ten westen van de volkstuinen. Op het Nieuwburgpad en het Zwijnsmeerpad moet de hond aan de lijn.
2.2 Trapveld en skatebaan gelegen aan de Munnikenweg en langs het voetpad naar de Vuyk. Op het voetpad langs het trapveld en skatebaan moet de hond aan de lijn.
2.3 Groengebied tussen Neptunusstraat, Antaresstraat en Kolpingpad. Dit is een speelgebied.
2.4 Groenstrook Oudorp, aan de zuidkant van de Munnikenweg. Dot wordt begrensd door de Gravenweg, Manenburg en het Zwijnsmeerpad.
2.5 Natuurspeelplaats De Nollen; het groengebied tussen Herenwegpad en Branding. Dit is een nieuw gebied om te spelen. (Niet zichtbaar op kaart)

Losloopgebieden

2.6 Groengebied Beverkoog, langs het Achtergeestpad. Dit is ter hoogte van Achterweg 2 en brug Achterweg 8.
2.7 Evenemententerrein Hoornsevaart
2.8 Oudorperhout, Wiekenpad, Nieuwburgpad tot Munnikenweg.
2.9 Groenstrook Prunuslaan, achter huisnummers 119 en 121 en grenzend aan het water.
2.10 Groengebied Oudorperhout Zuid-West, grasveld achter de Zeswielenschool.
2.11 Berm tussen huizen en water in, tussen Slotlaan en Munnikenweg. Kasteellaan aan weerszijden van het water tussen Kasteellaan 57 en 62. Berm tussen huizen en water in, tussen Kasteellaan 57 en Dommelstraat. Oostelijk deel Oudorperpad.
2.12 Groenstrook langs het water, het Maasstraatpad , Waalstraatpad en het Gravenpadweg
2.13 Groenstrook Vesta- en Cerresstraat. Dit is begrensd door Saturnusstraat, water en Terrasstraat.
2.14 Berm Oudorperdijkje. Dit is tussen nieuwe Schermerweg, Edisonweg en Oudorperdijkje
2.15 Industrieterrein Oudorp. Dit wordt begrensd door de Einsteinstraat, Edisonweg en Lorentzstraat.
2.16 Oudorperhoutpad, van Munnikenweg tot losloopgebied nr. 2.10 achter de school Zeswielen. (m.u.v. het broedseizoen: 15 februari tot 15 juni) Tijdens het broedseizoen van 15 februari tot 15 juni mogen honden hier niet loslopen. Zij mogen hier dan wel aan de lijn uitgelaten worden.

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

kaart Hondenlosloopgebied Overdie, Park Oosterhout en Boekelermeer (pdf)

Verbodsgebieden

3.1 In het groengebied Oosterhout de 2 gazons rondom de speelplekken. Ook de Vlindertuin is verboden.
3.2 In het park Oosterhout het trapveld aan de oostelijke kant van het park.
3.3 Strandje Oosterhout tussen Malpertuus en Tibeertpad.
3.4 Ecologische zone op het bedrijventerrein Boekelermeer.

Losloopgebieden

3.5 Berm Kortenaarkade. Dit is tussen Corn. Evertsenplein en de Ruyterstraat.
3.6 Park De Oosterhout, het gaat dan om het bosgebied aan beide zijden van het Hersintpad. Aan de noordkant begrensd door water Coornhertkade, aan de zuidkant door water zuidelijk van het Cantecleerpad.
3.7 Talud ten noorden van de Oosterhoutlaan. Van bomenlijn tot water, tussen Grimbeertpad en Isengrijnpad.
3.8 Houtsnipperpad ten noorden van Alkmaarse Boys. Dit is tussen Cuwaertpad en Isengrijnpad
3.9 Groenstrook grenzend aan de Vondelstraat. Dit wordt begrensd door Van Alphenstraat, Pieter Langendijkstraat en het water.
3.10 Groengebied Ommering. Dit is achter panden Lorrenenlaan en begrensd door Ommering, Koelmalaan, Bestevaerstraat en Oude Heilooerdijk.
3.11 Groenstrook Melis Stokelaan aan het water. Wordt begrensd door flats Melis Stoke en Zonkant.
3.12 Groenstrook grenzend aan de Bilderdijkstraat, langs het water tussen de Justus v. Effenstraat en de Montalbaenpad.
3.13 Groenstrook op de hoek grenzend aan de Montalbaen. Wordt begrensd door het water tot de Arcadialaan.
3.14 Groengebied Zandput-Noord tussen de Laanenderweg en Diamantweg. Dit wordt begrensd door Ommering en water.

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

kaart Hondenlosloopgebied De Hoef, Egmonderhout en Bergermeer (pdf)

Verbodsgebieden

4.1 Natuurgebied Viaanse Molen. Dit is tussen Steve Bikoweg, Huiswaarderweg, Bergerringvaart en het fietspad tussen Verdistraat en Havinghastraat.
4.2 De groenstrook langs de Martin Luther Kingweg. Wordt begrensd door de Kees Boekestraat, aangrenzend aan de Kamer van Koophandel en de sloot.
4.3 Moerasgebied aan de Noord-zijde van de Egmonderhout-Noord. Ter hoogte van de Van de Veldelaan en het eiland in de Egmonderhout.
4.4 Natuurgebied Egmonderhout Zuid. Dit is tussen Terborchlaan, Honkpad, Martin Luther Kingweg en Van de Veldelaan.
4.5 Park de Oude Kwekerij; dit is gebied om te spelen. Rond het parkgebied zijn plekken waar de hond los mag.

Losloopgebieden

4.6 Groenstrook ten westen van het Noord-Hollands Kanaal. Dit is langs de oostelijke kant van de Helderse weg, begrensd door de Koedijker Vlotbrug, nabij AMOCO.
4.7 Groenstrook Diepenbrocklaan en Verdistraat. Dit is evenwijdig aan de Martin Luther Kingweg en begrensd door de Johan Wagenaarkade en Huiswaarderweg.
4.8 Groenstrook aan de noordelijke, oostelijke en zuidelijke zijde van Park De Oude Kwekerij. Dit wordt begrensd door Jan van Scorelkade ten noordwesten van het park, Haydnlaan en rondom langs de Houtvaart en Bergervaart. Met aansluiting op het stuk noordwestelijk van Park de Oude Kwekerij; het groengebied rond Haydnpad, aan noordzijde begrensd door Mahlerstraat en brug rioolwaterzuiveringinstallatie
4.9 Groenstrook Steesloot. Dit is tussen de Steesloot en Jan van Goyenstraat. Het wordt begrensd door Hobbemalaan en van Ostadelaan.
4.10 Groengebied Egmonderhout-Noord. Dit is tussen Martin Luther Kingweg en van de Veldelaan. Wordt begrensd door Terborchlaan (met uitzondering van het moerasgebied).
4.11 Groenstrook langs Hoevervaart. Dit is tussen de Martin Luther Kingweg en Steesloot.
4.12 Groenstrook aan de westkant van de Spoorsloot. Dit is tussen Kalkovensweg en Fritz Conijn-tunnel.
4.13 Groengebied Honkpad tussen Honkpad en Martin Luther Kingweg. Begrensd door de sportvelden van Alcmaria Victrix.

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

kaart Hondenlosloopgebied Huiswaard Vroonermeer (pdf)

Verbodsgebieden

5.1 Speelveld Muiderwaard, tussen B en C flat.
5.2 Speelveld Muiderwaard, vlakbij Wijkwaard.
5.3 Speelveld Lekerwaard.
5.4 Speelvelden Willy Corsaripad.
5.5 Speelveld Louis Couperusstraat/ Herman Heijermanstraat.
5.6 Speelveld P.C. Boutenstraat/ Leopoldstraat

Losloopgebieden

5.7 Groengebied achter de Annie M.G Schmidtstraat.
5.8 Groenstrook tussen de Nollenweg en Vlietwaard in. Dit wordt begrensd door Huiswaarderweg en Drechterwaard.
5.9 Groenstrook Vennewaard evenwijdig met de Huiswaarderweg. Dit wordt begrensd door Schinkelwaard en tunnel Vennewaard.
5.10 Groenstrook Muiderwaard tegen Huiswaarderweg. Begrensd door Rekerdijk, Muiderwaard en Neswaard.
5.11 Berm Noorderkade tussen Muiderwaard en Oude Kanaaldijk. Gebied tot aan de Vlielandbrug.
5.12 Groenstrook Hornwaard langs het water. Dit word begrensd door de Noorderkade en de brug van Hornwaard naar Drechterwaard.
5.13 Groenstrook achter Broekerwaard, Bannewaard en Bregwaard. Bbegrensd door spoorsloot, tot Drechterwaard.
5.14 Vroonermeerpad vanaf de S. Carmiggeltstraat tot aan het grondgebied van Langendijk aan beide zijden van het pad. (Niet loslopen in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni. Tijdens het broedseizoen van 15 februari tot 15 juni mogen honden hier niet loslopen maar wel aan de lijn.)

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

Hondenlosloopgebied De Mare, Park de Rekerhout

Verbodsgebieden

6.1 Natuurgebied ’t Rak –Noord achter de lintbebouwing. Ook tussen het fietspad van de Elgerweg naar de Kanaaldijk, het water, Waterpas-, Houweel- en Sikkelstraat.
6.2 Natuurgebied de Rekerhout; Ratelaar, Brandnetel ten noorden van Paardenbloem tot brug bij speelheuvel. ook het halfverhardingspad tussen Brandnetel en Paardenbloem en het grasland ten zuiden van Hondsdraf.
6.3 Kruidentuin en dierenboerderij in de Rekerhout.
6.4 Speelveld Dirk Duyvel.
6.5 Schoolsportveld Jan Arentsz.
6.6 Schoolsportveld Sneeuwgansstraat.
6.7 Schoolsportveld Sperwerstraat.

Losloopgebieden

6.8 Groenstrook Gaffelstraat,aan het water tussen de volkstuinen en de Spadestraat.
6.9 Groenstrook tussen Harpoenstraat en fietspad Waterpaspad. Wordt begrensd door het water en fietspad ’t Rakpad.
6.10 Groenstrook langs de oostelijke kant van de Oudieplas, tegenover de Laan van Athene.
6.11 Groenstrook Havikweg tegen geluidswal Schagerweg N245. Begrensd door de Sperwerstraat en Laan van Darmstadt.
6.12 Groenstrook tussen de Ringsloot en het Ringslootpad. Begrensd door de Laan van Athene en de Vogelweg. Oostelijk deel van het veld tussen Walserij en Laan van Athene.
6.13 Groenstrook aan beide zijden van het fietspad Drevelpad. Op het gedeelte ten noordwesten van de kruising van de fietspaden Drevelpad en ’t Rakpad moet de hond aan de lijn.
6.14 Groenstrook aan de Noordzijde van het fietspad Priemspilstraat.
6.15 Groenstrook Turfsteker-, Zeepzieder-, en Olieslagerstraat langs het water.
6.16 Groenstrook Haringvlietpad en Schoenerpad. Begrensd door de Laan van Straatsburg, Laan van Darmstad en de Schagerweg N245.
6.17 Groengebied Rekerhout ten oosten van Wilgenroosjes. Begrensd door Doventel, Thijsepad en Hondsdraf.
6.18 Groenstrook aan de oostelijke kant van het Noordhollands kanaal. Dit is ten westen van het fietspad Oude Kanaaldijk, tussen Schoenmakerstraat en fietspad Priem- Spilstraat.
6.19 Groenstrook Rekerhout West. Zuidelijk van de Bakkerstraat en Schipperstraat en de groenstrook Rekerhout West ten noorden van Valkenierstraat, beide begrensd door Heukelspad en de Dijkstalsloot.
6.20 Groenstrook Klompenmakerstraat en Klokkengieterij. Begrensd door fietspad Oude Kanaaldijk en Kanaaldijk.
6.21 Groengebied Rekerhout Zuid tussen de kruidentuin en het benzinestation
6.22 Rekerhout Zuid-West; de Coniferenheuvel. Begrensd door water rondom.
6.23 Hondenzwemplek aan de westzijde begrensd door de Watermunt. Dit wordt aan de zuidkant begrensd door de Melkdistel en de Maresloot.
6.24 Losloopveld nabij hondenzwemplek. Is aan de oostkant. Wordt begrensd door de Watermunt en aan de zuidkant begrensd door de Melkdistel.

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

kaart Hondenlosloopgebied Daalmeer Koedijk (pdf)

Verbodsgebieden

7.1 Zuid-oostelijke gedeelte van het natuurgebied de Groene Voet. Dit is tussen het fietspad Molentochtpad naar de Koolmeesstraat en de Ringvaart. Het zuidwestelijke gedeelte van het natuurgebied de Groene Voet tussen het fietspad Molentochtpad naar de brug naar de Brouwerij.
7.2 Vlindertuin De Groene Voet.
7.3 Groengebied “Groene Voet”. Wordt begrensd door Klaas Bootpad en Andalusiepad.

Losloopgebieden

7.4 Groenstrook De Landman. Tussen De Hertog en fietspad Dijk en Waardpad.
7.5 Groenstrook langs het water en fietspad Dijk en Waardpad. Dit is tussen Fauststraat en fietspad Columbuspad.
7.6 Groenstrook De Omloop, Klippad en De Klip langs de Ringvaart.
7.7 Groenstroken aan weerszijden van fietsbrug Daalmeerpad aan de Laan van Keulen.
7.8 Groenstrook langs de Schagerweg. Loopt vanaf de Fideliostraat tot aan het Daalmeerpad
7.9 Groenstrook Daalmeerpad, rondom het speelveld.
7.10 Groengebied “ Groene Voet” bij Molentocht en Andalusiëstraat. Gaat om het deel met hondentrimbaan (westen). Wordt begrensd door Klaas Bootpad en Andalusiëpad.

De kaart hieronder is niet goed te lezen voor bijvoorbeeld een screenreader. Daarom kunt u alle informatie ook in tekst lezen.

kaart Hondenlosloopgebied Centrum (pdf)

Verbodsgebieden

Er zijn geen verbodsgebieden in deze wijk.

Losloopgebieden

8.1 Bolwerk bij Molenbuurt. Wordt begrensd door Zevenhuizen en Kanaalkade.
8.2 Groengebied het Victoriepark.

Zie ook