Honden

Lekker erop uit met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat dit overlast en ergernis oplevert bij honden- en niet-hondenbezitters. De gemeente heeft daarvoor een aantal regels opgesteld.

Er zijn in de gemeente hondenlosloopvelden en -zones en u kunt bij diverse prullenbakken hondenpoepzakjes pakken.

De afspraak is dat de persoon die met de hond wandelt de uitwerpselen van de hond opruimt. Die persoon heeft daarom altijd een geschikt opruimmiddel bij zich. De politie of een BOA kan hierom vragen.

  • Honden zijn niet welkom op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken.
  • Honden lopen binnen de bebouwde kom aangelijnd, met uitzondering van de uitrenvelden en losloopzones.
  • In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) mogen honden buiten de bebouwde kom niet los lopen, met uitzondering van aangewezen plekken.
  • Uw hond draagt een halsband of een ander identificatiekenmerk als er met hem/haar gewandeld wordt.

Op hondenlosloopvelden en -zones ziet u waar uw hond los mag lopen binnen de gemeente. Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen, behalve:

  • tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli;
  • op plaatsen die daarvoor door de gemeente aangewezen zijn.

Hondenlosloopzones in andere gebieden vindt u op de website van Staatsbosbeheer.

Voor het opruimen gebruikt u de gratis hondenpoepzakjes. Spelende kinderen, sporters en andere gebruikers van de openbare ruimte komen graag met schone schoenen thuis. U moet altijd kunnen aantonen dat u een geschikt opruimmiddel bij u heeft als u met de hond wandelt. De politie of een BOA kan u hierom vragen.

Volle hondenpoepzakjes gooit u in een prullenbak of (uw) container voor restafval.

De wettelijke regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bijvoorbeeld: het opruimen van hondenpoep, waar honden los mogen lopen en hoe om te gaan met gevaarlijke honden.