Huisvesting, vergunning

Een huisvestingsvergunning heeft u nodig voor het huren van een sociale huurwoning met een huur onder de huurtoeslaggrens. Uw inkomen voor het huren van een sociale huurwoning mag in 2023 dan niet hoger zijn dan € 48.625 per jaar.

Gaat u een woning huren van een woningcorporatie?
De woningcorporaties in Alkmaar zijn gemachtigd om namens de gemeente een huisvestingsvergunning af te geven. Zij zorgen voor de vergunning.

Gaat u een sociale huurwoning huren van een commerciële of particuliere verhuurder?
Dan moet u als huurder zelf de huisvestingsvergunning bij de gemeente aanvragen.

Gaat u een kamer huren?
U heeft dan geen huisvestingsvergunning nodig.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen huisvestingsvergunning

De toewijzing van sociale huurwoningen van de woningcorporaties gebeurt voor de regio Noord-Kennemerland via het SVNK. Met een aantal commerciële verhuurders zijn afspraken gemaakt dat ook zij hun sociale huurwoningen aanbieden via het SVNK.

Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning die aangeboden wordt via het SVNK, dan moet u zich inschrijven als woningzoekende bij het SVNK. U kunt daar reageren op het woningaanbod van het SVNK.

 • De huurprijs is maximaal .
 • Uw inkomen – samen met het inkomen uw eventuele partner – is niet hoger dan € 48.625 per jaar.
 • Bij sociale huurwoningen die via het SVNK aangeboden worden, moet u moet ingeschreven zijn bij het SVNK als woningzoekende.
 • Het bewijs wat het inkomen is van u en uw eventuele partner. Dit moet u aantonen met:
  • Een inkomstenverklaring van de belastingdienst. U deze moet opvragen via de website van de Belastingdienst belastingdienst.nl of telefonisch via telefoonnummer 0800 0543.
  • En een recent bewijs van het maandinkomen: bijvoorbeeld de laatste loonstrook. Heeft u een weekinkomen? Dan de laatste vier loonstroken.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Bij woningen die via het SVNK worden aangeboden: het bericht van het SVNK waarin aangegeven is dat u gereageerd heeft op de woning en dat u kandidaat bent voor de woning.
 • De verhuurdersverklaring. Download deze verhuurdersverklaring van onze website, stuur deze naar de verhuurder van de woning met het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen en weer retour naar u te sturen zodat u deze kunt toevoegen aan uw aanvraag.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de benodigde documenten en gegevens bij de hand?

Vraag dan uw huisvestingsvergunning digitaal via DigiD aan:

€ 0,-

Is de aanvraag compleet en voldoet de huurder aan de voorwaarden, dan ontvangt de huurder ongeveer binnen 2 weken de huisvestingsvergunning.