Participatie, checklist project met beperkte impact

Betrekken van uw omgeving? Hoe organiseert u dat bij een (ver)bouwproject of ruimtelijk initiatief met beperkte impact?

Betrekken van uw omgeving? Hoe organiseert u dat?

 

Stel uzelf de vragen:

 • Wat houdt uw plan in? Wat gaat u bouwen, maken of doen?
 • Wat merken anderen van uw plan? Wat zijn de mogelijke gevolgen van uw plan voor uw omgeving?
 • Wie merken er iets van uw plan? Omwonenden, bedrijven, organisaties en eigenaren.
 • Met wie gaat u samenwerken? Kunnen anderen u helpen uw omgeving te betrekken?

Meld uw plan zo vroeg mogelijk bij uw omgeving.
Zo zorgt u ervoor dat de omgeving:

 • nog kan meedenken;
 • zich betrokken voelt.

Maak een voorstel om de omgeving te betrekken

Bedenk dan:

 • Of mensen kunnen meedenken over, meewerken aan of meebeslissen over uw plan.
 • Wie u betrekt bij uw plan.
 • Wat u verwacht van de mensen die meedoen? Geef duidelijk aan over welke onderwerpen mensen wel of juist niet kunnen meepraten.
 • Hoe u iedereen bereikt. Hoe weet iedereen van uw plan en dat ze mogen meepraten? Dat kan via:

o   een huis- aan huis-brief;
o   een lijst met e-mailadressen;
o   het betrekken van uw dorps- of wijkraad;
o   een publicatie in de krant.

 • Hoe u iedereen laat meepraten. Kijk voor ideeën in de inspiratiegids Project met (zeer) beperkte impact.
 • Hoe u betrokken laat weten wat u heeft gedaan met de resultaten. Heeft u uw plan heeft aangepast? Wanneer vraagt u de vergunning aan? Wanneer gaat u bouwen?

Hoe legt u de resultaten van het overleg met de omgeving vast?

Maak op uw eigen manier een verslag van het overleg met de omgeving. Dat kan bouwvoorbeeld via:

 • een verslag op papier;
 • een bouwtekening met aantekeningen;
 • een tabel;
 • een fotoverslag;
 • een filmpje.

Wat legt u vast?
De volgende onderwerpen zijn van belang in uw verslag:

 • Welke personen en organisaties hebben op uw plan gereageerd?
 • Heeft u iedereen bereikt die u had willen bereiken?
 • Welke ideeën, opmerkingen en reacties heeft het overleg opgeleverd?
 • Welke opmerkingen of ideeën hebben tot wijzigingen van het plan geleid en waarom?
 • Met welke opmerkingen of ideeën heeft u niets kunnen doen in uw plan en waarom niet?
 • Is uw plan veranderd of verbeterd door de participatie? Op welke manier?
 • Heeft u iedereen geïnformeerd over de vervolgstappen en het tijdpad van uw plan?
 • Zijn alle betrokkenen ervan op de hoogte dat u uw aanvraag heeft ingediend? Stuur het verslag van het overleg met betrokkenen naar uw contactpersoon bij de gemeente. Indien nodig ontvangt u advies.

Voeg het verslag van het overleg met betrokkenen bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.