Participatie, project met beperkte impact

een getekende straat met vier rijtjeshuizen, en huis in aanbouw en een man die bomen kapt

Uw plan heeft mogelijk gevolgen in uw straat, wijk of dorp. Overleg daarom met de mensen in uw omgeving.

Hoe kunt u dat doen?

Stap 1. Bedenk wat uw plan betekent voor andere mensen in uw omgeving

Doe dit vóórdat u een vergunning aanvraagt of een melding doet. Stel de vragen:

 • Wat ga ik doen of maken?
 • Wat merken anderen daarvan?
 • Wie merken er iets van?
 • Wanneer ga ik het plan uitvoeren?

Stap 2. Maak een voorstel voor de betrokkenen in uw straat, wijk of dorp

Hierin beschrijft u:

 • Wie gaat u betrekken?
 • Hoe wilt u iedereen bereiken?
 • Waar kunnen mensen over mee praten?
 • Op welke manier kunnen de betrokkenen reageren op uw plan?

Bedenk wat u met de resultaten gaat doen.

 • Haalt u alleen ideeën op?
 • Wilt u het plan beter maken?
 • Wilt u het plan samen maken?

In onze checklist Project met beperkte impact vindt u tips voor de start van uw gesprek met de omgeving.

Het resultaat van deze stap schrijft u op. Deel dit met uw contactpersoon bij de gemeente. Indien nodig krijgt u advies.

Stap 3. Betrek de omgeving bij uw plan

U kunt de omgeving laten:

 • weten dat u een plan heeft of
 • meedenken over uw plan of
 • meewerken aan uw plan of
 • meebeslissen over uw plan.

Hoe kunt u het beste overleggen met de omgeving? Bekijk onze inspiratiegids Project met (zeer) beperkte impact.

Iedere wijk heeft een gebiedsregisseur
Gaat uw plan over de leefbaarheid in een wijk, dorp of straat? Overleg met de gebiedsregisseur. Vind meer informatie op onze pagina Gebieden.

Heeft u uw plan met de omgeving besproken? Dan wilt u uw plan misschien aanpassen. U maakt zo uw plan beter. En heeft  minder kans op bedenkingen.

Stuur het verslag van het overleg met betrokkenen naar de contactpersoon bij de gemeente. Indien nodig ontvangt u advies.

Leg de resultaten van het gesprek met de omgeving vast in een verslag. Zo kunt u de buren en betrokkenen laten weten of u het plan heeft aangepast. Ook de gemeente wil weten wat u met de resultaten van het overleg heeft gedaan. Bij de beslissing over uw plan neemt de gemeente mee hoe de participatie is verlopen.

Onze checklist Project met een beperkte impact helpt u bij het maken van uw verslag.

Vergunning nodig?

In de brochure Project met een beperkte impact (pdf, 1057 kB) vindt u alle hierboven genoemde informatie bij elkaar.

Deze pdf is niet volledig toegankelijk voor een screenreader. Heeft u vragen? Neem contact met ons op.