Sloopmelding

Wilt u iets slopen? Meestal is het doen van een sloopmelding genoeg, maar soms heeft u óók een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Bijvoorbeeld als uw pand in een beschermd stads of dorpsgezicht staat of een monument is
Doe de vergunningscheck, de sloopmelding en het indienen van een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket.

Gaat u asbest verwijderen, dan doet u altijd een sloopmelding.

Een sloopmelding is gratis.

U geeft ons de volgende informatie:

  • de gegevens van het te slopen bouwwerk
  • de gegevens van het sloopbedrijf die de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • een overzicht van materialen en hoeveelheid die vrijkomen bij de sloop
  • de afvoerbestemming van de sloopmaterialen
  • de planning en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden
  • afhankelijk van de situatie een sloopveiligheidsplan
  • bij inzet van een mobiele puinbreker informatie over de puinbreker
  • gaat het om gebouwen van vóór 1 januari 1994 dan is een asbestinventarisatierapport meestal nodig.

Slopen zonder melding mag wanneer:

  • Er minder dan 10 m³ afval is.
  • Er geen asbest wordt verwijderd.

Wilt u een (deel van een) monument slopen? Vraag dan altijd een omgevingsvergunning aan.

Tot 100 kilo

Asbesthoudend materiaal tot 100 kilo brengt u gratis weg naar het afvalbrengstation van de gemeente Alkmaar. U verpakt het asbest in speciaal plastic dat u gratis bij het afvalbrengstation kunt ophalen. Het plastic tapet u dicht.
Let op: Asbest kan niet op zaterdag worden aangeleverd bij het afvalbrengstation.

Meer dan 100 kilo

Als u meer dan 100 kilo asbesthoudend materiaal wilt wegbrengen, ga dan naar een gespecialiseerd bedrijf.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14072.